Rada ÚJČ

Rada Ústavu pro jazyk český, v. v. i., se ve svém působení řídí zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Mezi její hlavní úkoly patří dbát na zachovávání účelu, pro který byla veřejná výzkumná instituce zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na její řádné hospodaření. Stanovuje směry činnosti veřejné výzkumné instituce v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jejího rozvoje. Schvaluje rozpočet a jeho změny a střednědobý výhled jejího financování. Schvaluje vnitřní předpisy, výroční zprávu a účetní závěrku. Vyhlašuje výběrové řízení, na základě jehož výsledku navrhuje jmenování vybraného uchazeče ředitelem instituce, navrhuje odvolání ředitele, popřípadě dává souhlas k odvolání ředitele. Rada ÚJČ také projednává návrhy projektů výzkumu, vývoje a inovací a návrhy na sjednání smluv o zahraniční spolupráci a smluv o spolupráci s institucemi České republiky.

 

 
Předseda:
doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc.
 
Místopředseda:
doc. Mgr. Vít Boček, Ph.D.
 
Tajemnice:
Ing. Olga Štefanová
 
Členové:
interní

Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D.

PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.

Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.
PhDr. Hana Mžourková, Ph.D.
Mgr. Štěpán Šimek, Ph.D.
PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.
Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.
doc. PhDr. PaedDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
 
externí
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
 
 
Dokumenty:
 
 
Usnesení z jednání: