Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Jazyková poradna

Základní informace

 

Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., odpovídá na dotazy zejména telefonicky, a to každý pracovní den v době 10–12 a 13–15 hodin na telefonním čísle 257 531 793.

E-mailové poradenství jazyková poradna neposkytuje.

Složitější nebo obsáhlejší otázky lze zodpovědět formou placené písemné expertizy – v takovém případě přijímáme žádosti písemně na adrese Jazyková poradna, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, nebo e-mailem na adrese poradna@ujc.cas.cz. V názvu e-mailu prosím uvádějte text Žádost o vypracování odpovědi na jazykový dotaz.

 

Aktuality

15. 5. 2015 – Hned dvě ocenění za svou publikaci obdržel na veletrhu Svět knihy 2015 Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Akademická příručka českého jazyka se umístila na prvním místě v kategorii odborná a populárně-naučná literatura pro dospělé v soutěži Český bestseller. Druhé místo získala v kategorii Cena poroty za výkladový slovník v soutěži Slovník roku 2015 pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů. Kniha je dílem kolektivu autorů pod vedením Markéty Pravdové, zástupkyně ředitele Ústavu pro jazyk český a vedoucí oddělení jazykové kultury. Publikaci určenou zájemcům o češtinu z řad široké veřejnosti i profesionálních uživatelů vydalo v roce 2014 nakladatelství Academia.

 

24. 3. 2015 Akademická příručka českého jazyka, knižní verze výkladové části Internetové jazykové příručky, byla nominována v soutěži ČESKÝ BESTSELLER 2014 v kategorii odborná a populárně-naučná literatura pro dospělé. Svou nejoblíbenější knihu si mohou zvolit také samotní čtenáři. Pokud jste s příručkou spokojeni, podpořte nás, prosím, svým hlasem do 3. května 2015 na adrese http://www.ceskybestseller.cz/cena-ctenaru/.

ČESKÝ BESTSELLER je ocenění pro nakladatele a autory nejprodávanějších knižních titulů, rozdělených do deseti kategorií. Vyhlášení a ocenění nejúspěšnějších knižních novinek roku 2014 se uskuteční 14. května 2015 v rámci veletrhu Svět knihy 2015.

 

23. 3. 2015Akademická příručka českého jazyka získala cenu nakladatelství Academia Nejprodávanější kniha roku 2014.

 

22. 1. 2015 – Do slovníkové části Internetové jazykové příručky bylo přidáno dvacet tisíc nových hesel. Všichni uživatelé internetu tak mají v současné době přístup do relativně uceleného souboru jazykových údajů, který zahrnuje přehledný popis problematických jevů a více než 82 000 jednotek současné slovní zásoby češtiny.

 

21. 11. 2014Internetová jazyková příručka získala díky hlasování internetové veřejnosti druhé místo v anketě Křišťálová Lupa 2014 v kategorii veřejně prospěšná služba. (Anketa Křišťálová Lupa 2014 – Cena českého Internetu oceňuje nejoblíbenější a nejzajímavější projekty a služby českého Internetu za rok 2014.) Více zde.

 

25. 7. 2014 – Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., zpřístupnil na webu http://prirucka.ujc.cas.cz/ kompletní internetovou verzi Akademické příručky českého jazyka, která letos vyšla v nakladatelství Academia se schvalovací doložkou MŠMT. Internetová jazyková příručka nově poskytuje například podrobné informace o tvoření 5. pádu u více než 200 typů osobních jmen.

 

24. 7. 2014 – Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., zveřejnil otázky a odpovědi k novému vydání normy ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Tato norma nabývá účinnosti 1. 8. 2014 a lze ji získat prostřednictvím služby ČSN online nebo zakoupit u smluvních prodejců tištěných norem.

 

1. 7. 2014 – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vydal ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, kterou zpracoval Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Touto normou se nahrazuje ČSN 01 6910 z dubna 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Nová revize normy nabývá účinnosti od 1. 8. 2014.

 

20. 2. 2014V nakladatelství Academia vychází Akademická příručka českého jazyka od kolektivu autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR. První knižní přepracované a doplněné vydání výkladové části Internetové jazykové příručky obsahuje poučení o českém jazyce, zejména o pravopisu, morfematice, tvarosloví, slovotvorbě, o některých syntaktických jevech a také kapitoly o formální úpravě písemností a jazykové etiketě. Na rozdíl od současných Pravidel českého pravopisu a mluvnic jsou některé výklady v příručce podrobnější a ucelenější (např. v oblasti psaní velkých písmen, interpunkce, shody přísudku s podmětem, skloňování osobních a zeměpisných jmen). Ve výkladech se uvádějí i rozpory v údajích, které jednotlivé jazykové příručky obsahují, nebo rozdíly mezi kodifikací a spisovným územ. V takových případech je připojen hodnotící komentář a doporučená řešení. Akademická příručka českého jazyka vychází se schvalovací doložkou MŠMT a je určena nejen učitelům a studentům, ale všem zájemcům o češtinu, a to jak široké veřejnosti, tak jejím profesionálním uživatelům.

 
2. 9. 2013 – S blížícím se termínem podzimních maturit se Ústav pro jazyk český AV ČR a Asociace středoškolských češtinářů rozhodly propojit své jazykové poradny. Požádat o názor či radu mohou nejen studenti, ale také jejich učitelé. Obě poradny jsou připraveny konzultovat konkrétní sporné jazykové jevy a vyjádřit se i k jejich didaktickým aspektům. Tisková zpráva zde.
 
12. 7. 2013 – Odborníci Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se zapojí do příprav maturity z mateřského jazyka. Experti z oddělení jazykové kultury ÚJČ se budou společně s metodiky CERMAT aktivně podílet na přípravě dílčích zkoušek společné části maturity z českého jazyka a literatury (viz http://www.novamaturita.cz/odbornici-ustavu-pro-jazyk-cesky-se-zapoji-do-priprav-maturity-z-materskeho-jazyka-1404036417.html).
 
8. 4. 2013 – Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se stal zpracovatelem normy ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory (viz Věstník ÚNMZ 4/2013). Cílem revize je sladit dosavadní znění ČSN 01 6910 jak s Pravidly českého pravopisu, tak se současnou jazykovou praxí a pravopisnými normami, zvláště s Internetovou jazykovou příručkou a jejím knižním vydáním Akademickou příručkou českého jazyka (nakladatelství Academia, v tisku).
 
22. 10. 2012 – Oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vydalo knižní výběr z více než sedmdesáti tisíc dotazů zaslaných e-mailem jazykové poradně ÚJČ. Některé z nich se staly „dotazem týdne“ a byly v průběhu let 2006–2010 zveřejněny na internetových stránkách jazykové poradny. Z bohatého materiálu vznikla publikace, jež přitažlivou a srozumitelnou formou seznámí čtenáře například s tím, co znamenají slova kokino, hujer, minela, outěžek, mrcasit se, odkud se vzaly výrazy moldánky, prdelačka, syčák, starý paprika, jaký je původ rčení foukat jak na vidrholci, mít řečí čtyřiapadesát, proč se žena vdává, ale muž žení, jak se jazykovědci dívají na slova hostka, lídryně, mažoret, jak doporučují skloňovat slova boss, kynkažu, jakého rodu je Pluto, patogen, tsunami, zda psát imbus, nebo inbus atd. Knížka je určena všem, jimž čeština na začátku třetího tisíciletí není lhostejná.
 
30. 12. 2010 – Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., rozšiřuje provozní dobu telefonické linky. Od 1. 1. 2011 se mohou tazatelé obrátit na jazykovou poradnu každý všední den v době 10–12 a 13–15 hodin, telefonní číslo 257 531 793.
K témuž datu jazyková poradna zároveň přestává poskytovat bezplatné poradenství prostřednictvím klasické a elektronické pošty. Vyhotovení písemných odpovědí, posudků a expertiz je zpoplatněno a tazatelům zasíláno poštou na dobírku. Výše ceny je stanovena v závislosti na náročnosti zpracování posudku (min. 300 Kč + poštovné). Tuto částku žadatel zaplatí při převzetí dopisu. Pro eventuální upřesnění dotazu a případné konzultace prosíme tazatele o sdělení jejich telefonního čísla.
Všem tazatelům i dalším zájemcům o češtinu nadále nabízíme možnost vyhledat si bezplatně odpověď na svůj dotaz na webové stránce Internetová jazyková příručka. Veškeré připomínky a podněty k poradenským stránkám rádi uvítáme na e-mailu poradna at ujc.cas.cz. Na jazykové dotazy zaslané e-mailem již neodpovídáme.
 
 
mravenecnik.gif 
 
Co je jazyková poradna
 
Jazyková poradna zahájila svou činnost v roce 1936. Společnost pro slovanský jazykozpyt v Praze spolu s redakcí časopisu Naše řeč tehdy se souhlasem III. třídy České akademie věd a umění zřídila zvláštní sekci, jejímž účelem bylo „poskytovati za mírný poplatek radu i pomoc v otázkách jazykových každému, kdo se na ni obrátí“ (Naše řeč, 4–5/1936, s. 119). V současné době zajišťuje provoz jazykové poradny oddělení jazykové kultury ÚJČ AV ČR. Po celou dobu své existence byla jazyková poradna Ústavu pro jazyk český jediným bohemistickým pracovištěm v České republice poskytujícím soustavné jazykové poradenství a jazykové expertizy nejrůznějším uživatelům českého jazyka.
Významný nárůst zájmu veřejnosti o jazykové poradenství s sebou přineslo připojení ÚJČ AV ČR k internetu. V letech 1998–2010 bylo zodpovězeno na více než 73 000 písemných dotazů (zaslaných e-mailem a klasickou poštou). Počet telefonických žádostí o jazykovou radu byl ve srovnání s počtem dotazů položených písemně dokonce vyšší. Pomáháme tazatelům, jak napsat, vyslovit, skloňovat, časovat nějaké slovo, co slovo znamená, jaký je jeho původ, zda je jeho užití vhodné v určitém kontextu, zda jsou věta či souvětí vhodně konstruovány, stylizovány apod. Radíme, vysvětlujeme, doporučujeme, ale nezakazujeme, nepřikazujeme, „nehlídáme“.
Pracovníkům jazykové poradny slouží jazykové dotazy jako významný autentický zdroj informací o jazykovém úzu. Dozvídáme se z nich, co uživatele jazyka zajímá, co je v centru jejich pozornosti a co naopak zůstává na okraji jejich zájmu, které jazykové jevy jim působí potíže, čím si nejsou jisti, jaké změny v jazyce (kolísání, varianty, dublety, …) se v jejich dotazech bezprostředně projevují atd. Otázky, připomínky, přání a náměty tazatelů se staly důležitým zdrojem informací nejen při vědecké práci, ale i při tvorbě a průběžném rozšiřování našich internetových stránek, a to Zajímavé dotazyInternetová jazyková příručka.
 
Jak jazyková poradna funguje
 
Vzhledem k narůstajícímu počtu zájemců o jazykovou radu doporučujeme tazatelům a dalším zájemcům o češtinu, aby se nejdříve pokusili vyhledat odpověď na svůj dotaz samostatně, a to na webové stránce Internetová jazyková příručka. Na této stránce uživatelé najdou informace o více než 60 000 slovníkových heslech a dále výklady k jazykovým jevům, na něž se tazatelé jazykové poradny opakovaně ptají. Východiskem pro zpracování jednotlivých výkladů byla Pravidla českého pravopisu a současné mluvnice. Na rozdíl od nich jsou některé výklady v internetové příručce podrobnější, ucelenější a zpřesňující (např. v oblasti psaní velkých písmen, interpunkce, shody přísudku s podmětem, skloňování osobních a zeměpisných jmen atd.). Některé informace byly čerpány ze speciálních jazykových příruček, z odborných časopiseckých studií, z českých státních norem i z databáze jazykové poradny. Ve výkladech se uvádějí i rozpory v údajích, které jednotlivé jazykové příručky přinášejí, nebo rozdíly mezi kodifikací a spisovným územ. V takových případech je připojen hodnotící komentář a řešení, která doporučujeme.
Odpověď na značné množství jazykových dotazů můžete najít také v rubrice Zajímavé dotazy nebo v časopise Naše řeč. Vzhledem k tomu, že internetové rubriky jazykové poradny – zvláště stránky Internetové jazykové příručky – neustále rozšiřujeme, veškeré vaše připomínky a podněty ke všem těmto rubrikám uvítáme na poradenské e-mailové adrese poradna at ujc.cas.cz (tato adresa však není určena k odpovídání na jazykové dotazy veřejnosti).

Nebudete-li v hledání odpovědi úspěšní, můžete nám zatelefonovat každý pracovní den v době 10–12 a 13–15 hodin na telefonní číslo 257 531 793, poslat svůj jazykový dotaz písemně na adresu: Jazyková poradna, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, nebo poslat e-mail. V názvu e-mailu prosím uvádějte text Žádost o vypracování odpovědi na jazykový dotaz. Na tuto žádost nejdříve obdržíte automatickou odpověď, ale pracovníci jazykové poradny vás poté ještě budou kontaktovat e-mailem či telefonicky, pokud pro eventuální upřesnění žádosti a případné konzultace uvedete i své telefonní číslo.

Vyhotovení písemných odpovědí, posudků a expertiz je zpoplatněno a tazatelům zasíláno poštou na dobírku. Výše ceny je stanovena v závislosti na náročnosti zpracování posudku (min. 300 Kč bez DPH a poštovného). Tuto částku žadatel zaplatí při převzetí dopisu. Pro eventuální upřesnění dotazu a případné konzultace prosíme tazatele o sdělení jejich telefonního čísla.

Upozorňujeme, že telefonické hovory tazatelů s pracovníky jazykové poradny mohou být zaznamenávány, a to pro zkvalitňování poradenské činnosti a pro účely statistické a lingvistické analýzy jevů, na které se tazatelé ptají. Výsledky statistické a lingvistické analýzy dotazového materiálu využíváme v důsledně anonymizované podobě při přípravě odborných i popularizačních textů, jazykových příruček apod.

 
Co zájemcům o český jazyk ještě nabízíme
 
Významnou složkou činnosti jazykové poradny je činnost jazykověvýchovná a popularizační. Pracovníci jazykové poradny přednášejí pro laickou a odbornou veřejnost, spolupracují s televizními a rozhlasovými stanicemi a také s řadou deníků a periodik.
 
Jakou literaturu doporučujeme
 
– o pravopise:
Akademická příručka českého jazyka, Academia, Praha 2014 (APČJ)
Pravidla českého pravopisu, školní vydání, Fortuna, Praha 1999 (PČP)
Pravidla českého pravopisu, akademické vydání, Academia, Praha 1994 (PČP)
 
– o významech slov, některých jejich tvarech a synonymech:
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994 (SSČ)
Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ)
Příruční slovník jazyka českého, Státní nakladatelství / SPN, Praha 1935–1957 (PSJČ)
Nový akademický slovník cizích slov, Academia, Praha 2005 (NASCS)
Nová slova v češtině, Academia, Praha 1998
Nová slova v češtině 2, Academia, Praha 2004
J. Hugo a kol., Slovník nespisovné češtiny, Maxdorf, Praha 2009
 
– o tvarosloví a větné skladbě:
Akademická příručka českého jazyka, Academia, Praha 2014 (APČJ)
Mluvnice češtiny 1–3, Academia, Praha 1986, 1987 (MČ)
B. Havránek, A. Jedlička, Česká mluvnice, SPN, Praha 1981
Příruční mluvnice češtiny, NLN, Praha 1995 (PMČ)
Encyklopedický slovník češtiny, NLN, Praha 2002 (ESČ)
M. Čechová a kol., Čeština – řeč a jazyk, ISV nakladatelství, Praha 2002
N. Svozilová, H. Prouzová, A. Jirsová, Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení, Academia, Praha 2005
Grepl, P. Karlík, Skladba češtiny, Votobia, Olomouc 1998
 
– o původu slov:
J. Rejzek, Český etymologický slovník, LEDA, Voznice 2001
V. Machek, Etymologický slovník jazyka českého, NLN, Praha 1997, 2010
 
– o křestních jménech a příjmeních:
M. Knappová, Naše a cizí příjmení v současné češtině, TAX AZ KORT, Liberec 2008
M. Knappová, Jak se bude vaše dítě jmenovat? Academia, Praha 2010
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2004
 
– o místních jménech:
A. Polívková, Naše místní jména a jak jich užívat, Universum, Praha 2007
 
– o formální a grafické úpravě písemností:
Akademická příručka českého jazyka, Academia, Praha 2014 (APČJ)
ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory, Český normalizační institut, Praha 2007
O. Kuldová, E. Fleischmannová, Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti, Fortuna, Praha 2007
J. Kraus, J. Hoffmannová, Písemnosti v našem životě, Fortuna, Praha 2005
P. Kočička, F. Blažek, Praktická typografie, Computer Press, Brno 2000
 
– zajímavosti o češtině:
O češtině 1–3, Edice České televize, Praha 2007–2010
A. Černá, I. Svobodová, J. Šimandl, L. Uhlířová, Na co se nás často ptáte. Ze zkušeností jazykové poradny, Scientia, Praha 2002
S. Čmejrková, F. Daneš, J. Kraus, I. Svobodová, Čeština, jak ji znáte a neznáte, Academia, Praha 1996
M. Pravdová a kol.: Jsme v češtině doma, Academia, Praha 2012
 
– internetové odkazy:
Internetová jazyková příručka, oficiální příručka ÚJČ AV ČR, v. v. i. (IJP)
Naše řeč, odborný časopis vydávaný ÚJČ AV ČR, v. v. i. (NŘ)
Český národní korpus, rozsáhlý a reprezentativní soubor počítačově uložených textů, který slouží k jazykovému výzkumu (ČNK)
 
Před čím varujeme
 
Ústav pro jazyk český AV ČR není autorem webových stránek www.pravidla.cz, www.cj.cz, www.pravidlo.cz, www.pravopis.cz, www.mluvnice.cz, www.nechybujte.cz a www.ocestine.cz, a proto neodpovídá za informace o českém pravopisu, tvarosloví aj. na těchto stránkách uvedených.
Varujeme také před školeními a kurzy s tematikou českého jazyka v obchodní/úřední korespondenci, které vedou lektoři bez odpovídajícího lingvistického vzdělání.
 

 

Správce stránky: Martin Beneš