Slovník pomístních jmen v Čechách

Přehled heslových slov a nově zpracovaná hesla najdete zde:

 

Slovník pomístních jmen v Čechách http://spjc.ujc.cas.cz

 

Pomístní jména, názvy neosídlených zeměpisných objektů, především polí, luk, lesů, hor, vod a cest, tvoří jednu ze skupin vlastních jmen zeměpisných. Pomístní jména z území Čech byla nashromážděna rozsáhlou soupisovou akcí, která probíhala v letech 1963−1980. Získáno bylo téměř půl milionu dokladů pomístních jmen. Po delším období náročných přípravných prací, které spočívaly hlavně v budování abecedního generálního katalogu pomístních jmen z území Čech, následném vytváření jejich počítačové databáze a vymezení koncepce slovníku, byla na počátku 21. století započata vlastní práce na prvním svazku Slovníku pomístních jmen v Čechách. První svazek vyšel roku 2005; díky výraznému urychlení prací byl pak v každém následujícím roce publikován další svazek. Po vydání 5. svazku bylo rozhodnuto zveřejňovat dále nově zpracovaná hesla Slovníku pomístních jmen v Čechách v elektronické podobě.