Elektronický slovník staré češtiny. Soupis pramenů a zkratek

Elektronická kolektivní monografie je pro nekomerční využití ke stažení zde:
 

 

Elektronická kolektivní monografie Elektronický slovník staré češtiny. Soupis pramenů a zkratek přináší především ucelený soupis a popis pramenů citovaných zvláště v dokladové části heslových statí Elektronického slovníku staré češtiny. Práce koncepčně a obsahově vychází ze soupisu pramenů a zkratek Staročeského slovníku (Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek, Praha 1968), všechny údaje však prošly zásadní revizí, aby reflektovaly současný stav poznání. To se odráží zejména ve zpřesnění údajů o pramenech (o místě a instituci uložení, signatuře, rozsahu a dataci apod.), v zavedení nových památek a pramenů, upozornění na nově odhalené intertextové vztahy mezi památkami a prameny nebo v registraci vědeckých edic staročeských pramenů.