Usnesení z 21. zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 17. února 2011

 

 

 

  1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci PhDr. M. Pravdové, Ph.D., o stažení její kandidatury z vyhlášeného výběrového řízení na obsazení funkce ředitele ÚJČ AV ČR, v. v. i.

 

  1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele ÚJČ AV ČR, v. v. i., a schválila úpravu textu veřejného oznámení. Termín pro podávání přihlášek byl stanoven do 20. dubna 2011 12.00.

 

  1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., stanovila termín pro zasílání návrhů na členy výběrové komise pro volbu ředitele na 8. 3. 2011. Výběrová komise bude jmenována při následujícím zasedání (viz bod 7).

 

  1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci o přípravě průběžného hodnocení ÚJČ AV ČR, v. v. i.

 

  1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s uspokojením vzala na vědomí informaci o získaných grantech a projektech pro r. 2011.

 

  1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí zprávu o auditu hospodaření ÚJČ za r. 2010.

 

  1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., určila termín dalšího zasedání rady na
    24. března 2011 v 10.00.

 

 

 

 

 

RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.

předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.