Neomat

Vstup do databáze je zde:

 

Databáze excerpčního materiálu Neomat http://www.neologismy.cz

 

Databáze Neomat je budována průběžně od začátku 90. let 20. století, původně jako neologický excerpční materiál pro lexikografické účely. První část neologického lexikálního materiálu dala vzniknout dvěma slovníkům neologizmů – Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (1998) a Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (2004) a rovněž sborníku statí Neologizmy v dnešní češtině (2005).