Ověřování jmen a příjmení

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., ověřuje podoby jmen a příjmení z hlediska zákonných ustanovení usměrňujících jejich zápis do osobních dokladů, a to formou odborných stanovisek. Tato činnost se provádí v oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 

Informace o vystavování odborných stanovisek a příslušné podmínky najdete zde: jmena.ujc.cas.cz