Usnesení z 23. zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 9. června 2011

 

 

 

Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,

 

  1. navrhuje předsedovi AV ČR za kandidáta na funkci ředitele ÚJČ AV ČR, v. v. i., doc. RNDr. Karla Olivu, Dr.,

 

  1. projednala, doplnila a schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ÚJČ AV ČR, v. v. i., za rok 2010,

 

  1. schválila rozpočet ÚJČ AV ČR, v. v. i., na rok 2011,

 

  1. určila téma rozpravy na příští zasedání: novočeská výkladová lexikografie,

 

  1. určila termín dalšího zasedání rady na 29. září 2011 v 10.00.

 

 

 

 

 

RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.

předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.