Elektronický slovník staré češtiny

Vyhledávat v Elektronickém slovníku staré češtiny můžete zde:
 

 

Elektronický slovník staré češtiny (2006–) je historický výkladový jednojazyčný slovník zachycující slovní zásobu češtiny od jejích počátků do konce 15. století. Vychází z materiálu shromážděného v lexikálních kartotékách oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Jeho cílem je poskytnout uživatelům vědecký popis staročeské slovní zásoby. Abecedně doplňuje Staročeský slovník (na při, Praha 1968–2008; StčS), tak aby byl popis staročeského lexika podán v úplnosti. V abecedním rozmezí A–M se zaměřuje na popis veškeré materiálově doložené slovní zásoby staré češtiny. V části při- až Ž prozatím uvádí jen ty lexikální jednotky, jež neobsahuje Malý staročeský slovník (Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Praha 1979); výrazy doposud lexikograficky zachycené pouze v Malém staročeském slovníku jsou do Elektronického slovníku staré češtiny postupně doplňovány, jejich významy jsou dokumentovány doklady z dobových textů a hesla procházejí jednotící redakcí.
 

Více informací o slovníku naleznete zde.