Usnesení z 25. zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 8. a 14. prosince 2011
 

Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,

  1. iniciovala vyhlášení termínu voleb do Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i., před koncem roku 2011,
  2. projednala situaci v novočeské výkladové lexikografii a doporučila nediverzifikovat oddělení současné lexikologie a lexikografie na jednotlivé týmy a intenzivně zahájit od 2. ledna 2012 práce na tvorbě výkladového slovníku,
  3. určila termín dalšího zasedání rady na 15. února 2012 v 10.00.

 

 

 

RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.
předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.