Lexiko

Na stránky Lexiko vstoupíte zde:
 

Lexiko http://lexiko.ujc.cas.cz/

 

Webové hnízdo Lexiko shromažďuje a prezentuje dílčí výsledky práce oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR. Je určeno pro všechny zájemce o současnou českou slovní zásobu, o synchronní lexikologii a lexikografii. Nabízí několik sdružených aplikací, které přiblíží českou akademickou lexikografii a různé aspekty aktuální činnosti oddělení.