Usnesení z 22. zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 24. března 2011

 

 

 

  1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila prodloužení termínu pro podávání přihlášek do výběrového řízení na obsazení funkce ředitele ÚJČ AV ČR,
    v. v. i., do 16. 5. 2011.

 

  1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., jmenovala výběrovou komisi pro volbu ředitele ÚJČ AV ČR, v. v. i., včetně jejího předsedy.

 

  1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se seznámila s materiály o výsledcích průběžného hodnocení ÚJČ AV ČR, v. v. i.

 

  1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., doporučila návrh na udělení Prémie Otto Wichterleho Mgr. Bc. Vítu Bočkovi, Ph.D.

 

  1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., určila termín dalšího zasedání rady na 9. června 2011 v 10.00.

 

 

 

 

 

RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.

předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.