Usnesení ze 7. zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 28. února 2008

1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci o šetření ve věci závodní zdravotní péče.
2. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci o žádosti o prodloužení výzkumných záměrů a informaci o přípravě hodnocení výzkumných záměrů. 
3. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila účetní závěrku za r. 2007 a návrh institucionálního rozpočtu na r. 2008.
4. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila kapitoly pracovního řádu: Pracovní poměr, Pracovní doba a Výplata mezd. 
5. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila grafickou podobu dosavadního loga ÚJČ jako loga Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. a vymezila způsob jeho užívání.
6. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se vyjádřila k návrhu pražské skupiny Společnosti pro vědu a umění o podporu kandidatury prof. Jiřího Marvana na ocenění Medailí Josefa Dobrovského.
7. Rada  Ústavu  pro jazyk český  AV ČR, v. v. i.schválila termíny  dalších  zasedání  rady  27. března 2008  a 29. května 2008, vždy v 10.00.
 
RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.
předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.