Usnesení z 20. zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 18. listopadu 2010

 

 

 

  1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci a doporučení výběrové komise pro volbu ředitele.

 

  1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., navrhuje předsedovi AV ČR za kandidátku na funkci ředitelky Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., PhDr. Markétu Pravdovou, Ph.D.

 

  1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci vedoucích kabinetu studia jazyků a oddělení jazykové kultury o činnosti jejich oddělení.

 

  1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., určila auditorskou kancelář ADEUS Audit auditorem účetní závěrky ÚJČ AV ČR za rok 2010.

 

  1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., určila termín dalšího zasedání rady na
    17. února 2010 v 10.00.

 

 

 

 

RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.

předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.