Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku

Vstup do slovníku je zde:
 

 

Elektronický Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (SPJMS) zpracovává pomístní jména (anoikonyma, mikrotoponyma) z území historické Moravy a české části Slezska shromážděná celonárodní sběrovou akcí v letech 1965–1986.

 
Pomístní jména jsou názvy neobydlených, v krajině pevně fixovaných objektů. Slovník tak analyzuje především názvy pozemků (pozemková jména), vodních toků (hydronyma), útvarů vertikálního členění zemského povrchu (oronyma), komunikací (hodonyma) a významných orientačních bodů a objektů (skály, osamělé kameny, stromy, boží muka, kapličky, křížky apod.). Do slovníku jsou zařazeny také názvy místních částí (byl jim věnován samostatný oddíl soupisové ankety) a některých ulic; mnohé z nich bývají pokračováním původního pomístního jména, mnohé nesou názvy původních zaniklých obcí, osad a samot.
 
SPJMS zaznamenává PJ, mnohdy již zaniklá, a zachycuje je moderní formou. Umožňuje uživatelům zobrazit příslušná PJ na mapě, u map lze nadto měnit podklad (fyzická mapa, mapa vodstva, okresů aj.). Do budoucna se počítá s rozšířením mapovacího modulu pro uživatele. SPJMS je koncipován jako slovník interaktivní; plánuje se jeho propojení např. s elektronickým Českým jazykovým atlasem nebo Slovníkem nářečí českého jazyka, čímž lze na propriální jednotky nahlížet z širšího jazykového (a též areálového) spektra.
 
Od roku 2014 je SPJMS postupně zpřístupňován na internetu.