Usnesení ze zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 14. června 2007

1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., projednala připomínky
k volebnímu řádu rady a konečné znění projedná na příštím zasedání.
 
2.Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., projednala připomínky
k vnitřnímu mzdovému předpisu a upravené znění projedná na příštím zasedání.
 
3.Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila přesunutí jednání
o rozpočtu ÚJČ AV ČR, v. v. i., na r. 2007 na příští zasedání.
 
 
RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.
předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.