Frázová banka akademické češtiny

Nové zdroje pro výuku a výzkum akademického psaní

Korpus akademické češtiny obsahuje česky psané nepřekladové texty vydané po roce 2010 ve vědeckých časopisech indexovaných v databázích Web of Science nebo Scopus, případně EBSCO. Díky vstřícnosti redakcí mohly být do korpusu zařazeny články z celkem 21 časopisů, reprezentujících v různé míře všech šest oborů širší klasifikace podle Frascatského manuálu.


Frázová banka je určena zvláště studentům a začínajícím badatelům, ale samozřejmě i těm, kdo akademické psaní vyučují nebo zkoumají. Obsahuje příklady akademických frází, které se typicky vyskytují v jednotlivých částech odborného textu a jsou součástí jeho výkladové a argumentační struktury. Díky propojení frázové banky s Korpusem akademické češtiny mohou uživatelé sledovat místo a funkci dané fráze v původním kontextu.

 

Využití frázové banky akademické češtiny ve výuce odborného psaní: Vysokoškolská didaktická příručka poskytuje metodický návod, jak s frázovou bankou a také s korpusem pracovat ve výuce akademického psaní.

 

Projekt podpořila Technologická agentura České republiky v programu Éta (PID: TL05000309).