Usnesení z 18. zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 3. června 2010

 
1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., zvolila výběrovou komisi pro volbu ředitele včetně její předsedkyně.
2. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,doplnila a schválila výroční zprávu o činnosti ÚJČ AV ČR, v. v. i., za rok 2009.
3. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., schválila text inzerátu, kterým bude vyhlášeno výběrové řízení na obsazení funkce ředitele ÚJČ, a termín ukončení podávání přihlášek do výběrového řízení.
4. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci vedoucích etymologického oddělení a oddělení vývoje jazyka o činnosti jejich oddělení.
5. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,určila termín dalšího zasedání rady na 30. září 2010 v 10.00.
 
RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.
předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.