Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)

Do slovníku vstoupíte zde:
 
 

Slovník spisovného jazyka českého vycházel knižně v letech 1960–1971 a obsahuje 197 200 hesel české slovní zásoby s jejich výklady a typickými příklady užití. Ústav pro jazyk český AV ČR v roce 2011 zveřejnil jeho digitalizovanou podobu.