Diabible

 

Porovnávat znění biblických veršů můžete zde:

 

Diabible   http://diabible.ujc.cas.cz/

 

 

Databáze Diabible zpřístupňuje plné texty středověkých překladů bible do češtiny z vybraných rukopisných a tištěných pramenů 14. a 15. století a umožňuje jejich studium prostřednictvím srovnání znění jednotlivých biblických veršů. Vybráni byli zástupci překladových verzí, tzv. redakcí, a přechodových překladů, přičemž výběr a počet pramenů se může pro jednotlivé biblické knihy lišit. Pro svou rozsáhlost, překladovost, žánrovou a jazykovou bohatost a dochování v úpravách a odlišných překladech může staročeská bible být využita pro lingvistický výzkum vývoje jazyka na všech rovinách. Bádání je ovšem často limitováno tím, že staročeské biblické překlady nebyly pro svůj velký rozsah až na výjimky edičně zpracovány. Elektronické edice vybraných pramenů proto do databáze přibývají postupně.