Usnesení z mimořádného zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 7. ledna 2010

  1. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., pověřuje ředitele vypsáním doplňovacích voleb do Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i., na jedno místo externího člena, který nahradí odstupujícího člena prof. PhDr. Rudolfa Šrámka, CSc., nejpozději do řádného zasedání 11. 3. 2010. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,přijme odstoupení prof. Šrámka z členství v Radě Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., současně se zvolením jeho nástupce.
  2. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., rozhodla, že připraví výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., termín vypsání stanoví na řádném zasedání 11. 3. 2010.
 
RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.
předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.