ČSN 01 6910 (2014) – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory

ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, jejímž zpracovatelem je Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., byla vydána Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) 1. 7. 2014 a nabyla účinnosti 1. 8. 2014. Vydání této normy nahrazuje ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory z dubna 2007. Norma je dostupná prostřednictvím systému ČSN online a u prodejců tištěných ČSN.

 
Zpracovateli ČSN 01 6910 (2014) jsou Petr Lozan a Markéta Pravdová.
 
Příprava revize ČSN 01 6910 byla vzhledem k odlišným zájmům a požadavkům různých skupin uživatelů nesnadným úkolem. Mezi očekáváními a požadavky, které byly mnohdy obtížně slučitelné, se autoři snažili najít nejlepší možný kompromis a učinili řadu rozhodnutí, která mohou být pro odlišné skupiny uživatelů různě přijatelná.
 
Další informace o grafické úpravě písemností najdete také v Internetové jazykové příručce.

 

Otázky a odpovědi k ČSN 01 6910 (2014) jsou k dispozici jako webová stránka nebo jako dokument ke stažení (PDF 803 kB).