Usnesení z 24. zasedání Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,
dne 29. září 2011
  
 
Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,
 
  1. vzala na vědomí jmenování doc. RNDr. Karla Olivy, Dr., do funkce ředitele ÚJČ AV ČR, v. v. i.,
 
  1. vzala na vědomí zprávu o atestačním řízení v ÚJČ AV ČR, v. v. i.,
 
  1. vzala na vědomí informaci o novočeské výkladové lexikografii,
 
  1. vyslechla informaci doc. Olivy o restrukturalizaci práce v oddělení současné lexikologie a lexikografie, stále však vidí jako prioritu lexikografické činnosti ÚJČ práci na tvorbě výkladového slovníku češtiny; diskuse k této zprávě bude pokračovat na příštím zasedání,
 
  1. souhlasila s odvoláním stávajících zástupkyň ředitele a jmenováním PhDr. Markéty Pravdové, Ph.D., do funkce statutární zástupkyně ředitele,
 
  1. určila pokračování diskuse k novočeské výkladové lexikografii,
 
  1. určila termín dalšího zasedání rady na 8. prosince 2011 v 10.00.
 
 
 
 
 
RNDr. Jan Králík, CSc., v. r.
předseda Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.