Místní jména v Čechách

Vstup je zde:

 

Místní jména v Čechách http://mjc.ujc.cas.cz

 

Pětisvazkový slovník Místní jména v Čechách: jejich vznik, původ, význam a změny, napsal Antonín Profous ve spolupráci s Janem Svobodou a Vladimírem Šmilauerem. Vyšel v letech 1947–1960. Zpracovává přes 15 000 jmen českých měst a obcí.

 

Digitalizovaná podoba Profousova slovníku byla zpřístupněna v roce 2011.