Korpus DIALOG

Na stránky vstoupíte zde:

 

box-title-06-bg.pnghttp://ujc.dialogy.cz/

 

Korpus DIALOG je speciální multimediální korpus mluvené češtiny. Shromažďuje veřejné jazykové projevy dialogického typu – nahrávky a přepisy diskusních pořadů českých televizí. Slouží výzkumu mediální komunikace a mluvené češtiny v její současné veřejné podobě.

 

Uživatelé korpusu DIALOG mohou pracovat s přepisy i nahrávkami. Vyhledávací program umožňuje k vyhledaným pasážím přehrát odpovídající videozáznam.

 

Korpus DIALOG je budován a spravován na půdě Ústavu pro jazyk český AV ČR ve spolupráci s Ústavem formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.