Řešené projekty

„Dokonáno. Nalij vína paní Anno“. Jazykové experimenty ve středověkých písařských přípiscích a kolofonech
Grantová agentura ČR

Anotace
Registrační číslo: 24-10628S
Hlavní řešitelka: prof. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK
Spoluřešitelka: Mgr. Andrea Hlaváčová Svobodová, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
Doba řešení: 2024–2026

 

Atlas českého jazyka 2027: celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech

Ministerstvo kultury – program NAKI III

Anotace
Identifikační kód: DH23P03OVV050
Hlavní řešitel: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
Spoluřešitel: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Doba řešení: 2023–2027

 

Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka
Ministerstvo kultury ČR – program NAKI III

Anotace
Identifikační kód: DH23P03OVV010
Hlavní řešitel: Ing. Martin Karafiát, Ph.D., Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně
Spoluřešitelé: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR; prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Doba řešení: 2023–2027

 

Historie češtiny v korpusovém kontinuu (HiČKoK)

Technologická agentura ČR

Anotace

Registrační číslo: TQ01000172

Hlavní řešitel: Mgr. Martin Stluka, Ph.D., Ústav Českého národního korpusu, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Spoluřešitel: PhDr. Jiří Pergler, Ph.D., oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR

Doba řešení: 2023–2026

 

Víceslovné jednotky pro digitální vzdělávání (DigiVLJ)
Technologická agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: TQ01000177
Hlavní řešitel: PhDr. Marie Kopřivová, Ph.D., Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Spoluřešitel: Mgr. Jan Křivan, Ph.D., oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2023–2026
 

Tell me how to say it right! (TELMER)
Evropská komise – Program Erasmus+
Anotace
Registrační číslo: 2014-1-CZ01-KA104-000378
Hlavní řešitel: Eesti Keele Instituut (Institute of the Estonian Language)
Spoluřešitelka: PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
Doba řešení: 2023–2024

 

Frázová banka akademické češtiny a její využití ve výzkumu a výuce akademického psaní

Technologická agentura ČR

Program: TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Anotace
Registrační číslo: TL05000309
Hlavní řešitel: doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc., Ústav pro jazyk český AV ČR
Spoluřešitelé: Mgr. Michal Křen, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D., Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
Doba řešení: 2021–2023

 

Sémantické typy a pragmatické aspekty recipročních sloves v češtině ve světle korpusových dat

Grantová agentura ČR

Anotace
Registrační číslo: 21-13807S
Řešitel: PhDr. Vojtěch Veselý, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR

Doba řešení: 2021–2024

 

Relevance jazykových zkoušek pro získání trvalého pobytu v životních drahách cizinců ze zemí mimo Evropskou unii žijících v České republice

Grantová agentura ČR

Anotace
Registrační číslo: 21-03092S
Řešitelka: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
Doba řešení: 2021–2023

 

Výstavba českých folklorních písňových textů z přelomu 18. a 19. století
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 21-04973S
Řešitel: PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
Spoluřešitel: PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D., Etnologický ústav AV ČR

Doba řešení: 2021–2023

 

Feast and Famine: Confronting Overabundance and Defectivity in Language 

Arts and Humanities Research Council (AHRC)
Číslo: AH/T002859/1

Anotace

Hlavní řešitel: Prof. Dr. Neil Bermel, University of Sheffield

Spoluřešitelé z České republiky: PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D., Mgr. Martin Beneš, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D., Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D., Ústav Českého národního korpusu FF UK. Další spoluřešitelské instituce: York University, University of Brighton (Velká Británie), University of Zagreb (Chorvatsko), Institute for the Croatian Language and Linguistics (Chorvatsko), University of Tartu (Estonsko)

Doba řešení: 2020–2023

 

LINDAT/CLARIAH-CZ – Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Registrační číslo: LM2023062

Řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Spoluřešitel za ÚJČ: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR

Doba řešení: 2023–2026