Feast and Famine: Confronting Overabundance and Defectivity in Language

Arts and Humanities Research Council (AHRC)
Číslo: AH/T002859/1
Hlavní řešitel: Prof. Dr. Neil Bermel:University of Sheffield

Spoluřešitelé z České republiky: PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D., Mgr. Martin Beneš, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D., Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D., Ústav Českého národního korpusu FF UK. Další spoluřešitelské instituce: York University, University of Brighton (Velká Británie), University of Zagreb (Chorvatsko), Institute for the Croatian Language and Linguistics (Chorvatsko), University of Tartu (Estonsko)

Doba řešení: 2020–2023

 

Anotace:
Cílem projektu je podrobně prozkoumat a  popsat variantnost (či „nadbytečnost“) a defektivitu (chybějící nebo hypotetický tvar) buňky paradigmatu. Některé buňky mohou být totiž zaplněny více tvary (např. v 2. p. j. č. slova popel: popela, popelu, popele), jiné buňky naopak mohou zůstat prázdné (nelze např. vytvořit 1. os. j. č. ozn. zp. od slovesa předsevzít: *předsevezmu), nebo být zaplněny nanejvýš hypotetickými tvary (např. 1. os. j. č. ozn. zp. slovesa sněžit: já sněžím?) Na základě porovnání několika jazyků (angličtiny, češtiny, chorvatštiny a estonštiny) bude projekt hledat adekvátní vysvětlení této „nadbytečnosti“, reps. „absence“ či hypotetičnosti tvarů v buňce.