Výzva k účasti na výzkumu

 

Ústav pro jazyk český, v. v. i., hledá respondenty/respondentky pro projekt Relevance jazykových zkoušek pro získání trvalého pobytu v životních drahách cizinců ze zemí mimo Evropskou unii žijících v České republice (Grantová agentura České republiky, 2021–2023). Tento projekt zkoumá názory cizinců/cizinek ze zemí mimo Evropskou unii žijících v České republice na jazykovou zkoušku pro účely trvalého pobytu. Zabývá se zvláště tím, co si myslí o náročnosti zkoušky a zda jim absolvování této zkoušky pomohlo při integraci do české společnosti.


Hledáme respondenty/respondentky, kteří/které:

  • pocházejí z tzv. třetích zemí, tj. ne z Evropské unie
  • složili/y zkoušku A1 pro účely trvalého pobytu cca v letech 2016–2020, příp. o několik let dříve

 

Hledáme obzvlášť mluvčí ruštiny a ukrajinštiny.
 

Pokud se rozhodnete být našimi respondenty/respondentkami, během přibližně půlhodinového rozhovoru se vás budeme ptát např. na to:

  • jaké jazyky jste se během života učil/a, jaké jazyky běžně používáte, jaké byly vaše začátky s češtinou
  • jak jste se na zkoušku z češtiny připravoval/a
  • zda jste se po absolvování zkoušky dále učil/a česky a kde češtinu používáte

 

Rozhovor se uskuteční:

  • v jazyce, který si zvolíte
  • na místě, které si určíte (u vás, v Ústavu pro jazyk český, případně online)

 

Anonymita informací, které nám poskytnete, je samozřejmě zaručena.


V případě zájmu kontaktujte:

  • mluvčí ukrajinštiny: Jana Macurová, janavlad@seznam.cz
  • mluvčí ruštiny: Jevgenija Cvetković, jevgenijacvetkovic@seznam.cz

mluvčí ostatních jazyků: Tamah Sherman, sherman@ujc.cas.cz, 605 815 978
 

Těšíme se na setkání!