Relevance jazykových zkoušek pro získání trvalého pobytu v životních drahách cizinců ze zemí mimo Evropskou unii žijících v České republice

Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 21-03092S
Řešitelka: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D., oddělení stylistiky a sociolingvistiky ÚJČ AV ČR

Doba řešení: 2021–2023

 

Cílem projektu je popsat a analyzovat, jak cizinci ze třetích zemí žijící v České republice reflektují své zkušenosti s přípravou a složením jazykové zkoušky pro získání trvalého pobytu a efekt, který tato zkouška měla na jejich jazykovou a sociální integraci. Projekt metodologicky vychází z jazykových biografií, výzkumu životních drah a teorie jazykového managementu. Analyzovány budou: a) jazykověbiografická interview s cizinci ze třetích zemí, kteří již zkoušku úspěšně složili (mluvčími vietnamštiny, angličtiny, ruštiny a ukrajinštiny), b) veřejné internetové diskuse v češtině a výše uvedených jazycích týkající se přípravy na zkoušku, jejího obsahu, procedurálních aspektů a užitečnosti pro další život v České republice, c) doplňková polostrukturovaná interview s dalšími relevantními aktéry (učiteli a odbornými konzultanty) a informace z oficiálních dokumentů. Výsledky budou publikovány v časopisech uvedených v databázích WoS a Scopus a v recenzovaných kolektivních monografiích.