PhDr. Marta Koutová, Ph.D.

Kontakty:

 • e-mail: koutova@ujc.cas.cz
 • tel.: +420 225 391 436
 

Odborné zaměření pracovníka:

 • lexikologie a lexikografie


Vzdělání:

 • 2008–2018: doktorské studium – Filozofická fakulta UK, obor: český jazyk, disertační práce: Užití slovesného času ve vedlejších větách obsahových v češtině (Ph.D.)
 • 2006: státní rigorózní zkouška (PhDr.)
 • 1999–2006: Pedagogická fakulta UK, obor: český jazyk – německý jazyk (Mgr.)

 

Dosažená praxe:

 • 2008–dosud: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení současné lexikologie a lexikografie
 • 2007: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení jazykové kultury


Publikace:

 

Monografie, kolektivní publikace:

 • Kolektiv autorů. Akademický slovník současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR.
  • členka autorského kolektivu: hesla s náslovím b- (2019), c-, č- (2020); d-, ď- (2022), e- (2022), f- (2023), g- (2023), h- (2024), ch- (2024)
  • členka hlavní redakce: hesla s náslovím e- (2022), f- (2023), h- (2024)
 • BÍLKOVÁ, Jana – ESVAN, Francois – KLÍMOVÁ, Jana – KOUTOVÁ, Marta – NÁDENÍČEK, Petr – NAJBRTOVÁ, Kateřina – NOVOTNÁ, Renata – OSOLSOBĚ, Klára – ŠIMANDL, Josef – ŠTÍCHA, František – VESELÝ, Luboš – VESELÝ, Vojtěch – VONDRÁČEK, Miloslav (2016): Slovník afixů užívaných v češtině. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum. ISBN 978-80-246-3544-6.
 • HEŘMAN, K. – BLAŽEJOVÁ, M. – GOLDHAHN, H. a kol. (2010): Německo-český slovník frazeologismů a ustálených spojení. Praha: C. H. Beck. (spoluautorka)

 

Články:

 • KOUTOVÁ, M. (2023): Do kostela na bohoslužbu, na mši, nebo na liturgii? K významům nejčastěji užívaných výrazů označujících křesťanské náboženské obřady. Bohemistyka, 23, č. 4, s. 641–659.
 • KOUTOVÁ, M. (2022): K významům slova mše. Naše řeč, 105, č. 4, s. 237–241.
 • KOUTOVÁ, M. (2022): The Use of Verb Tenses in Subordinate Content Clauses in Czech. Bohemistyka, 22, č. 3, s.–315–336.
 • KOUTOVÁ, M. (2021): Užití slovesného času ve vedlejších větách obsahových. Naše řeč, 104, č. 2, s. 100–116.
 • KOUTOVÁ, M. (2019): Původci sdělení v souvětích s větami obsahovými – prvotní konatel a mluvčí. Korpus gramatika axiologie, 10, č. 19, s. 59–70.
 • KOUTOVÁ, M. (2014): K jednomu typu vedlejších vět podmětových a k jejich vztahu k relativnímu a absolutnímu času. Korpus – gramatika – axiologie, 5, č. 10, s. 41–46.
 • KOUTOVÁ, M. (2012): Indikativische Tempora in Inhaltssätzen im Deutschen. Korpus – gramatika – axiologie, 3, č. 6, s. 20−38.
 • KOUTOVÁ, M. (2012): K exemplifikaci substantiv v lexikální databázi Pralex. In: Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. – Klímová, J. (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, s. 415–419.
 • KOUTOVÁ, M. (2011): Exemplifikace substantiv v lexikální databázi Pralex (zpracování příkladové části hesla). In: Světlá, J. – Jarošová, A. – Rangelova, A. (eds.): Česká a slovenská výkladová lexikografie počátku 21. století. Brno: Tribun EU, s. 39–50.
 • KOUTOVÁ, M. (2011): K významům slova kargo/cargo. Naše řeč, 94, s. 164–170.
 • KOUTOVÁ, M. (2011): Konjunktiv v nepřímé řeči v němčině (vývoj názorů v německé lingvistice). Časopis pro moderní filologii, 93, s. 81–94.
 • KOUTOVÁ, M. (2011): Psaní velkých písmen v názvech svátků a období církevního roku pravoslavné církve. Naše řeč, 94, s. 71–77.
 • KOUTOVÁ, M. (2010): Psaní velkých písmen v názvech biblických knih. In: Janovec, L. – Hájková, E. – Gwóźdź-Szewczenko, I. – Maiolek, M. (eds.), Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě. Příspěvky z mezinárodní studentské vědecké konference (Brandýs nad Labem 18.–20. 6. 2010). Tribun EU, Brno, s. 131–135.
 • HOLMANOVÁ, M. (2009): Relativní časy v češtině. In: Malicki, J. – Janovec, L. – Gwóźdź-Szewczenko, I. (eds.), Na kladském pomezí o českém jazyku a literatuře. VII. studentská vědecká bohemistická konference (Radków 28.–29. 3. 2008). Nowa Ruda: Wydawnictwo „MARIA“, s. 123–128.
 • HOLMANOVÁ, M. (2007): Relativní časy v českých a německých větách obsahových z konfrontačního hlediska. Časopis pro moderní filologii, 89, s. 65–80.

 

Projekty, granty:

 • členka autorského kolektivu Akademického slovníku současné češtiny

 

Popularizační činnost: