Pracovní skupina pro genderovou problematiku

Úkolem pracovní skupiny pro genderovou problematiku je zajištění realizace některých opatření stanovených v Plánu genderové rovnosti. Patří mezi ně

  • nastavení transparentního systému flexibilních forem práce;
  • trvalé monitorování situace znevýhodněných skupin;
  • podpora zaměstnanců ve vzdělávání v oblasti slaďování práce a osobního života;
  • podpora genderové rovnosti ve vedení na rozhodovacích pozicích;
  • systematické nastavení podpory kariérního/odborného růstu;
  • prevence negativních jevů na pracovišti, jako jsou mobbing, bossing, šikana či sexuální obtěžování.


Členky a členové
Klára Dvořáková
Petr Kaderka
Helena Özörencik
Tamah Sherman