Knižní publikace

Toulky bohemistickou minulostí II

Wanderungen durch die bohemistische Vergangenheit II: Wanderer durch die Welten

Bohumil Vykypěl
Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2024


Etymologický slovník jazyka staroslověnského: tradice, kontexty, inspirace

Etymologický slovník jazyka staroslověnského: tradice, kontexty, inspirace

Vít Boček (ed.)

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2024


Antonín Matzenauer. Život, dílo, korespondence

Antonín Matzenauer. Život, dílo, korespondence

Bohumil Vykypěl
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2023


Inspirace slovy. Sborník příspěvků k 70. narozeninám Petra Nejedlého

Inspirace slovy. Sborník příspěvků k 70. narozeninám Petra Nejedlého

Alena M. Černá – Tereza Hejdová – Štěpán Šimek – Miloslava Vajdlová (eds.)
Scriptorium, Praha 2023

 


Irština ve slovanské střední Evropě v raném středověku

Irština ve slovanské střední Evropě v raném středověku

Bohumil Vykypěl
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2023


První tištěný žaltář. Kritická edice staročeského překladu

První tištěný žaltář. Kritická edice staročeského překladu

Kateřina Voleková – Andrea Hlaváčová Svobodová – Hana Kreisingerová (eds.)
Scriptorium, Praha 2023

 


Exempla k metodice etymologizování

Exempla k metodice etymologizování

Josef Miloslav Kořínek

Bohumil Vykypěl – Taťána Vykypělová (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2023


K presupozicím v češtině a jejich (ne)stálosti ve vztahu ke kontextu

K presupozicím v češtině a jejich (ne)stálosti ve vztahu ke kontextu

Vojtěch Veselý

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK, Praha 2023


Parerga Baltica

Parerga Baltica

Bohumil Vykypěl
Lincom, Mnichov 2022


Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině

Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině

Bohumil Vykypěl – Taťána Vykypělová – Helena Karlíková – Ilona Janyšková – Vít Boček (s příspěvkem Evy Marie Hrdinové)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2022