Zajímavé dotazy

Dotaz:

Mají se překládat anglická jména členů královské rodiny? Např. královna Alžběta, nebo královna Elisabeth? Princ Filip, nebo princ Philip? A nově na trůn nastoupil král Karel III., nebo Charles III.? Na internetu vídám obojí.


Odpověď:

Co se týká překladu rodných jmen cizích státních příslušníků do češtiny, neexistuje jednoduché pravidlo, pouze lze v úzu sledovat určité tendence a těmi se pak řídit. Je evidentní, že zatímco dříve byla spíše tendence cizí jména zcela počeštit, dnes se dává přednost původní podobě. Na jedné straně se tak výhradně užívá tradičně počeštěné jméno (královna) Alžběta, na druhé straně se v případě jejího syna hovořilo pouze o (princi) Charlesovi. Situace se však změnila v okamžiku, kdy princ Charles nastoupil na trůn. Jména panovníků se totiž tradičně počešťují, i když také ne ve všech případech, viz jméno španělského krále Juana Carlose I. Je nutné zdůraznit, že adaptace vlastních jmen není záležitostí pouze češtiny, setkáváme se s ní i v mnoha jiných jazycích. Lze tedy očekávat, a aktuální situace užívání tohoto jména v médiích tomu nasvědčuje, že se nyní i v budoucnu budou v médiích vyskytovat obě podoby jména britského panovníka. Někteří mluvčí budou respektovat tradici a jméno počešťovat na Karel III., jiní budou preferovat podobu Charles III., která je rovněž možná, už vzhledem k tomu, že se o následníkovi trůnu od počátku psalo jako o (princi) Charlesovi.

 

hm 

8. 9. 2022