Mgr. Martina Zirhutová

Kontakty:

e-mail: zirhutova at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 466

 

Odborné zaměření:

onomastika

  

Vzdělání:

od 2022 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • doktorské studium
 • obor: český jazyk
 • dizertační práce: Označení stromů a keřů v anoikonymii Čech
 •  

  1998‒2006 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


  Dosažená praxe:

  • 2018‒dosud oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. – odborný pracovník
  • 2005–2009 oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. – odborný pracovník
  • 2000–2001 oddělení vývoje jazyka, úsek onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. – pomocná vědecká síla

   

  Zahraniční stáže:

  • zimní semestr 2010/2011 Universitetet i Oslo, Norsko (norské vládní stipendium)
  • zimní a letní semestr 2009/2010 Universitetet i Oslo, Norsko (Erasmus)


  Publikační činnost:

  Monografie a kolektivní publikace:

  • Matúšová, J. – Giger, M. – Giger, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P. – Zirhutová, M.: Slovník pomístních jmen v Čechách V  (Bra-Buc). Praha: Academia, 2009.
  • Matúšová, J. – Giger, M. – Hamplová, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P.: Slovník pomístních jmen v Čechách IV (Bíg-Bož). Praha: Academia, 2008.
  • Matúšová, J. – Giger, M. – Hamplová, M. – Mackovičová, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P.: Slovník pomístních jmen v Čechách III (Bav-Bíd). Praha: Academia, 2007.
  • Matúšová, J. – Malenínská, J. – Giger, M. – Hamplová, M. – Štěpán, P. – Mackovičová, M.: Slovník pomístních jmen v Čechách II (B-Bau). Praha: Academia 2006.

   

  Články v periodikách a konferenčních sbornících:

   

  Recenze:

   

  Elektronické publikace:

  hesla pro elektronickou verzi Slovníku pomístních jmen v Čechách

   

  Projekty, granty:

  • 2006–2008 Slovník pomístních jmen v Čechách V. (reg. č. 405/06/1238), Grantová agentura ČR, řešitelka PhDr. J. Matúšová, CSc. – členka týmu
  • 2003–2005 Slovník pomístních jmen v Čechách IV. (reg. č.: 405/03/0106), Grantová agentura ČR, řešitelka PhDr. J. Matúšová, CSc. – členka týmu (v r. 2005)

    

  Přednášky:

  • Pomístní jména na Sedlčansku, Kruh přátel českého jazyka, 9. 4. 2008

   

  Popularizační činnost:

  • Zirhutová, M. Židé – osobní jména a příjmení. Učení bez učebnic [on-line].