Bc. Karolína Žampachová

Kontakty
e-mail: zampachova@ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 455

 

Odborné zaměření
středněčeská lexikologie a lexikografie, ediční činnost

 

Vzdělání
od 2021 navazující magisterské studium, obor Český jazyk a literatura, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, téma diplomové práce: Výzvy a možnosti – příspěvek k problematice vydávání staročeských textů na příkladu Umučení rajhradského
2017–2021 bakalářské studium, obor Český jazyk a literatura, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, téma bakalářské práce: Umučení rajhradské – edice a jazykový rozbor

 

Dosažená praxe v ÚJČ
od 2023 odborný pracovník oddělení vývoje jazyka

 

Publikační činnost
Edice:
Umučení rajhradské, Žampachová, Karolína (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2023. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/73435f05-3306-43e6-b841-470d62bd81e5/.
Bible mikulovská, Lukášovo evangelium, Žampachová, Karolína – Kreisingerová, Hana – Hlaváčová Svobodová, Andrea – Voleková, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2023. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/a3a3f61f-2a17-4d49-9920-221ce779ea1f/.


Konference, přednášky
2023: Celoústavní seminář Genderová problematika v češtině, Ústav pro jazyk český AV ČR, příspěvek Genderová problematika v historické filologii (s M. Pytlíkovou).
2023: Diachronní setkání Historický text a jeho interpretace, Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka, příspěvek Genderová problematika v historické filologii: zahraniční inspirace, domácí zkušenosti (s M. Pytlíkovou).
2023: Staročeský kulatý stůl, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, příspěvek Výzvy a možnosti zkoumání Umučení rajhradského.
2022: Diachronní setkání Historický text a jeho interpretace, Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka, příspěvek Umučení rajhradské jako badatelská výzva.