Mgr. Anna Vrbová


Kontakty:
e-mail: vrbova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 424

 

Odborné zaměření:
jazykové poradenství, popularizace jazyka

 

Vzdělání:

2006–2012 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav české literatury
obor: Český jazyk a literatura (magisterský program)
diplomová práce: Prózy Karla Čapka pro děti a pro dospělé. Porovnání stylu.

 

2010–2011 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, Ústav obecné lingvistiky
obory: Jihovýchodoevropská studia (slovinština), Finská studia (nedokončený bakalářský program)

 
Dosažená praxe:

2018–dosud Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
odborná pracovnice v oddělení jazykové kultury

 

Popularizační práce:

2019 Lidové noviny, Jazykové okénko (pravidelná páteční rubrika)

 

Výuka:

2013–2019 Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
praktická výuka českého jazyka

 

Ostatní:

2008–dosud
překlady zejména dětské literatury