Mgr. Karla Tvrdá, Ph.D.

Kontakty

 • e-mail: k.tvrda@ujc.cas.cz
 • tel.: +420 225 391 436


Odborné zaměření

 • lexikologie a lexikografie, čeština jako cizí jazyk, sociolingvistika, mediální dialogické sítě

  

Vzdělání

 • 2009–2020 doktorské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor: obecná lingvistika
 • 2002–2009 magisterské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor: český jazyk a literatura – sociologie

 

Dosažená praxe

 • od 2021 oddělení současné lexikologie a lexikografie, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., členka autorského kolektivu Akademického slovníku současné češtiny
 • od 2009 CERMAT – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, externí spolupráce na přípravě maturitní zkoušky z českého jazyka pro neslyšící
 • 2018–2021 CERMAT – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příprava testů z českého jazyka k jednotným přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia a čtyřleté studijní obory, centrální hodnotitelka maturitních písemných prací
 • 2007–2012 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, výuka češtiny pro cizince

 

Zahraniční stáže

 • 2006/2007 program ERASMUS, Università degli studi di Udine, Itálie

 

Publikace

 

Monografie, kolektivní publikace

 • Kolektiv autorů. Akademický slovník současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR.
  • členka autorského kolektivu: hesla s náslovím d-, ď- (2022), f- (2023), g- (2023), h- (2024), ch- (2024)

Články

 

Příspěvky ve sbornících

 • TVRDÁ, Karla (2019): Mediální dialogické sítě v kontextu studené války: Rudé právo 1952. In: Radoslav Štefančík (ed.), Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie IV. Bratislava: Ekonóm, s. 187–200.
 • TVRDÁ, Karla (2018): Kategorizace pražského jara v dialozích normalizačního Rudého práva. In: Radoslav Štefančík (ed.), Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie III. Bratislava: Ekonóm, s. 314–325.
 • TVRDÁ, Karla (2017): Mediální dialogická síť jako nástroj analýzy (nejen) politické komunikace. In: Radoslav Štefančík (ed.), Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie II. Bratislava: Ekonóm, s. 115–123.
 • TVRDÁ, Karla (2014): Mediální dialogické sítě v československém socialistickém tisku. Lingvistika Praha 2014 [online].

 

Recenze a zprávy

 • CHRISTOU, Anna – TVRDÁ, Karla (2022): František Čermák: Lexical and Semantic Aspects of Proverbs. Jazykovědné aktuality, roč. 59, č. 3–4, s. 95–100.
 • TVRDÁ, Karla (2021): Tradice a nové výzvy (nejen) francouzského slovníkářství. Online přednáška Aleny Polické dne 9. 6. 2021. Jazykovědné aktuality, roč. 58, č. 3–4, s. 111–114.
 • PROVÁZKOVÁ, Karla (2011–2012): Moravané v Praze. Češtinář, 22 (1), s. 24–30.
 • CHRISTOU, Anna – PROVÁZKOVÁ, Karla (2011): KESTŘÁNKOVÁ, M. – ŠNAIDAUFOVÁ, G. – KOPICOVÁ, K. (2010): Čeština pro cizince. Úroveň B1. Brno: Computer Press. Studie z aplikované lingvistiky, 2 (1), s. 131–133.
 • CHRISTOU, Anna – PROVÁZKOVÁ, Karla (2011): Obraz člověka v jazyce. Studie z aplikované lingvistiky, 2 (2), s. 94–98.

 

Editorská a redakční činnost

 • 2008–2012 výkonná redaktorka časopisu Aula – revue pro vysokoškolskou a vědní politiku (Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i.)

Výuka

 • 2007–2012 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, čeština pro cizince