Mgr. Ondřej Svoboda

Kontakty
e-mail: svoboda@ujc.cas.cz
telefon: + 420 225 391 457

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/ondřej-svoboda-417356177/

 

Odborné zaměření
počítačová lingvistika

 

Vzdělání

FF MU v Brně; vystudovaný obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika na Filozofické fakultě (ve spolupráci s Fakultou informatiky)
2014–2017 magisterský stupeň, téma závěrečné práce: Corpus tagging accuracy as affected by changes to its rich tagset
2011–2014 bakalářský stupeň, téma závěrečné práce: Automatické vyznačení českých slovosledných pozic a jednotek funkční větné perspektivy
 

Dosažená praxe
jako programátor a člen Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS) a následně LINDAT/CLARIAH-CZ: lemmatizace a morfologické značkování staročeských textů, nástroje pro zpracování jazykových dat k dalšímu výzkumu (od května 2017)


Zahraniční stáže

září 2015 – únor 2016 Erasmus+ na Department of Russian & Slavonic Studies, University of Sheffield, Velká Británie
 

Publikační činnost
Články v časopisech a sbornících:

SVOBODA, Ondřej. Implementing an Old Czech word forms generator. In: HORÁK, Aleš, Pavel RYCHLÝ a Adam RAMBOUSEK, ed. Proceedings of the Thirteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language(s) Processing, RASLAN 2019. Brno: Tribun EU, 2019, s. 15-21. ISBN 978-80-263-1530-8. ISSN 2336-4289. Dostupné také z: https://nlp.fi.muni.cz/raslan/2019/paper06-svoboda.pdf

SYNKOVÁ, Pavlína, Boris LEHEČKA a Ondřej SVOBODA. Na cestě k lemmatizaci staročeských textů: data, software, aplikace. Studie z aplikované lingvistiky (SALi): Special issue. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018, 9(1), 66–84. ISSN 1804-3240. Dostupné také z: https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/en/magazin/2018-special-issue/
PALA, Karel a Ondřej SVOBODA. An Experiment with Theme–Rheme Identification. In: Sojka, P., Horák, A., Kopeček, I., Pala, K. TSD 2014. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2014. s. 275–284, 10 s. ISBN 978-3-319-10815-5. doi:10.1007/978-3-319-10816-2_34. Dostupné také z: https://link.springer.com/10.1007/978-3-319-10816-2_34
PALA, Karel a Ondřej SVOBODA. Semi-automatic Theme-Rheme Identification. In: Seventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2013. Brno: Tribun EU, 2013. s. 39-48, 10 s. ISBN 978-80-263-0520-0. Dostupné také z: https://nlp.fi.muni.cz/raslan/2013/paper03.pdf