Mgr. Bronislav Stupňánek, Ph.D.

Kontakty:
e-mail: stupnanek at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 293
 
Odborné zaměření:
dialektologie, digitální humanitní vědy, rekonstrukce zlomkovitých textů, psycholingvistika
 
Vzdělání:
2008–2015 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  • doktorské studium
  • obor: filozofie
2001–2008 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  • magisterské studium
  • obory: český jazyk a literatura – filozofie
 
Dosažená praxe:
  • 2017–dosud  dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. i.
 
Publikační činnost: 
Kolektivní publikace:
  • Slovník nářečí českého jazyka [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. © 2016–. Dostupné z: http://sncj.ujc.cas.cz
 
Kapitoly v knize:
  • Stylové markery osobnostních rysů v pětifaktorovém modelu. In: JÍLKOVÁ, L., K. MRÁZKOVÁ A H. ÖZÖRENCIK (eds.). Jak je důležité míti styl. Pocta Janě Hoffmannové. Praha: NLN, 2020, s. 390-403. ISBN 978‑80‑7422‑767‑7.
 
Články v periodikách a konferenčních sbornících:
 
Recenze: 
 
Členství v odborných organizacích: 
  • The European Association for Digital Humanities
  • Česká asociace pro digitální humanitní vědy