Mgr. Lucie Štěrbová

Kontakt:
e-mail: lucie.sterbova at ujc.cas.cz

Odborné zaměření:
slovanská etymologie, diachronní bohemistika, bulharistika

Vzdělání:
2016–dosud Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, doktorské studium, obor český jazyk, téma disertace: Neologismy Jana Václava Rosy
2014–2017 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, bakalářské studium, obor bulharský jazyk a literatura, závěrečná práce: Etymologie vybraných názvů zvířat v bulharštině
2013–2016 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, magisterské studium, obory český jazyk a literatura – učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, závěrečná práce: K původu staročeských názvů barev
2010–2013 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, bakalářské studium, obor český jazyk a literatura, závěrečná práce: Původ staroslověnských názvů živočichů a jejich české protějšky

Dosažená praxe:
Od 2019 odborná pracovnice etymologického oddělení ÚJČ AV ČR

Zahraniční stáže:
Univerzita sv. Klimenta Ochridského, Sofie, Bulharsko (2× studijní pobyt na 3 týdny, 2016, 2018)
Univerzita svatých Cyrila a Metoděje, Veliko Tărnovo, Bulharsko (2× studijní pobyt na 3 týdny, 2015, 2017)
Univerzita svatých Cyrila a Metoděje ve Skopje, Ochrid, Makedonie (studijní pobyt na 3 týdny, 2019)

Vydané publikace:
A. Recenze, zprávy, varia
ŠTĚRBOVÁ, Lucie. Etymologie vybraných názvů zvířat v bulharštině a staroslověnštině. In Urkom, Aleksander (eds). Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája VII. 2019. vyd. Budapest: Eötvös Loránd University, 2019. s. 148–150, 3 s. ISBN 978-963-284-988-1.

Kongresy a konference:
Konference mladých slavistů v Budapešti (2017)
Mezinárodní setkání mladých lingvistů v Olomouci (2017, 2018, 2019)
Den absolventů MU (2019), doktorandské dny na Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (2017)

Výuka:
2018 – Kurz správného psaní pro nebohemisty