Mgr. Jitka Rosenbaumová

 

 

silueta.jpg

Kontakty:

e-mail: j.rosenbaumova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 424

 

Odborné zaměření:

jazykové poradenství, popularizace jazyka

 

Vzdělání:

2022 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
český jazyk (doktorský program)
disertační práce: Osamostatňování částí výpovědi v dramatických textech a jeho funkce (školitel: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.)

 

2018–2021 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Katedra českého jazyka a literatury, Katedra hudební výchovy a kultury
učitelství českého jazyka a hudební výchovy pro střední školy (navazující magisterský program)
diplomová práce: Interpunkční nedostatky v textech vysokoškolských kvalifikačních prací (vedoucí práce: PhDr. Jana Vaňková)

 

2015–2018 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Katedra českého jazyka a literatury, Katedra anglického jazyka
český jazyk – anglický jazyk (bakalářský program)

 

Dosažená praxe:

2021–dosud Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
odborná pracovnice v oddělení jazykové kultury

 

2023 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Katedra českého jazyka a literatury

vyučující

 

Granty a projekty

2023–2024 Tell me how to say it right! (TELMER, 2022-2-EE01-KA210-ADU-000101583), Evropská komise – Program Erasmus+. Hlavní řešitel: Eesti Keele Instituut (Institute of the Estonian Language). Spoluřešitelka: PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D.; od r. 2023 PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D.

 

Konferenční výstupy

2023 Sources of Answers in the Language Consulting Centre. Příspěvek na konferenci „Bohemikon 2023“. Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu.

2022 Shoda přísudku s podmětem v jazykové poradně ÚJČ AV ČR. Příspěvek na „XXXI. kolokviu mladých jazykovedcov“. Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích.

2022 Nadbytečné užití interpunkční čárky v textech kvalifikačních prací. Příspěvek na „23. mezinárodním setkání mladých lingvistů“. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Popularizační činnost:

2023 Mohl bych mít takovej jednoduchej dotaz? Jak funguje jazyková poradna ÚJČ AV ČR. On-line přednáška pro veřejnost, Česká centra, Praha.

2022 Syntaktické dotazy v jazykové poradně UJČ AV ČR. Referát, „42. studentský workshop Žďárek“, Kutná Hora.

2021 Lidové noviny: Jazykové okénko (pravidelná páteční rubrika)