doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc.

Kontakty
e-mail: homolac at ujc.cas.cz, jiri.homolac@seznam.cz
telefon: +420 225 391 443
profil na ResearchGate 

rozšířená verze životopisu ke stažení zde

 

Odborné zaměření
stylistika, diskurzní analýza, sociolingvistika

 

Vzdělání

 • 2007 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, habilitace v oboru Český jazyk (habilitační práce: Internetové diskuse o cikánech a Romech)
 • 1989–1994 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, interní vědecká aspirantura (CSc.), katedra českého jazyka FF UK (dnes Ústav českého jazyka a teorie komunikace), studijní obor: Český jazyk (disertační práce: Intertextovost a utváření smyslu v textu)
 • 1988 PhDr.
 • 1983–1988 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor čeština – dějepis

 

Praxe

 • 2013–dosud Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, oddělení stylistiky a lingvistiky textu (od r. 2019 oddělení stylistiky a sociolingvistiky)
 • 2012–dosud Akcent College, Praha, katedra bohemistiky
 • 2002–2012  Tokijská univerzita cizích jazyků, lektor českého jazyka a literatury
 • 1995 Univerzita v Bernu, lektor českého jazyka
 • 1991–2009 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra českého jazyka (dnes Ústav českého jazyka a teorie komunikace), odborný asistent, docent (2008–2009)
 • 1989–1991 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra českého jazyka (dnes Ústav českého jazyka a teorie komunikace), interní aspirant
 • 1988–1989 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra českého jazyka (dnes Ústav českého jazyka a teorie komunikace), stážista

 

Pracovní zkušenosti

 • 2017–dosud předseda Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR
 • 2013–dosud člen oborové rady doktorského studijního programu Filologie, studijního oboru český jazyk na FF UK
 • 2013–dosud člen a od roku 2017 místopředseda správní rady Institutu pro studium
 • literatury
 • 2013–2017 člen hodnoticího panelu GA ČR Lingvistika a literární vědy
 • 1998–2000 člen akademického senátu FF UK

 

Publikační činnost

Ediční činnost

 • Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci. Praha: Academia 2022 (spolu s J. Hoffmannovou, P. Marešem a K. Mrázkovou).
 • Syntax mluvené češtiny. Praha: Academia 2019 (spolu J. Hoffmannovou a K. Mrázkovou).
 • Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia 2016 (spolu s J. Hoffmannovou a K. Mrázkovou).
 • Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. Brno: Doplněk 2003 (spolu s K. Karhanovou a J. Nekvapilem).
 • Komunikace neslyšících. Sociolingvistika (antologie textů). Praha: FF UK 1998.

 

Monografie

 • Homoláč, J. (2009): Internetové diskuse o cikánech a Romech. Praha: Karolinum.
 • Homoláč, J. (1998): A ta černá kronika! Brno: Doplněk.
 • Homoláč, J. (1996): Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Karolinum.

 

Kapitoly v monografiích

 • Homoláč, J. – Mareš, P. – Hoffmannová, J. – Jílková, L. – Kopecký, J. – Mrázková, K. (2022): Internetová komunikace: charakteristické rysy a prostředky. In: J. Homoláč – P. Mareš – J. Hoffmannová – L. Jílková – J. Kopecký – K. Mrázková, Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci. Praha: Academia, s. 15–122.
 • Mrázková, K. – Homoláč, J. (2022): Twitterové profily českých institucí. In: J. Homoláč – P. Mareš – J. Hoffmannová – L. Jílková – J. Kopecký – K. Mrázková, Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci. Praha: Academia, s. 216– 275.
 • Homoláč, J. – Sherman, T. (2020): Evolving private labor markets and the (non-)acquisition of language. In Kellie Gonçalves – Helen Kelly-Holmes (eds), Language, Global Mobilities and Blue-Collar Workplaces. London, New York: Routledge, s. 164–186.
 • Homoláč, J. – Sherman, T. (2020): „Mluvení za druhého“ v tlumočených výzkumných rozhovorech. In: L. Jílková – K. Mrázková – H. Özörencik (eds.), Jak je důležité míti styl. Pocta Janě Hoffmannové. Praha: NLN, s. 443–457.
 • Mrázková, K. – Homoláč, J. (2020): „Ó fretná chrochtobuznosti!“ Mezitextové navazování na twitterových profilech českých novinářů a politiků. In: L. Jílková – K. Mrázková – H. Özörencik (eds.), Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmannové. Praha: NLN, s. 337–362.
 • Homoláč, J. – Mrázková, K. (2019): Verbálně signalizované sebeopravy nahrazením ve veřejných mluvených textech. In: J. Hoffmannová et al., Syntax mluvené češtiny. Praha: Academia, s. 67–101.

 

Články

 • Sherman, T. – Homoláč, J. – Macurová, J. – Cvetković, J. (2024): Language exams as a policy instrument. Managing the language acquisition of non-EU nationals in the Czech Republic. European Journal of Language Policy, 16(1), s. 59–77.
 • Homoláč, J. – Křen, M. – Kašpárková, A. – Etchegoyen Rosolová, K. – Hoffmannová, J. – Kaderka, P. – Kopecký, J. – Sherman, T. – Vondřička, P. (2023): Akademické psaní a frázové banky. Slovo a slovesnost, 84(4), s. 303–321. https://doi.org/10.58756/s4348418
 • Homoláč, J. – Mrázková, K. (2021): A skirmish on the Czech political scene: The glocalization of Greta Thunberg’s UN Climate Action Summit speech in the Czech media. Discourse Context & Media, 44(3).100547. DOI: 10.1016/j.dcm.2021.100547
 • Sherman, T. – Homoláč, J. (2021). "Maybe the worst thing is that I speak Vietnamese with a Czech accent": Language and trajectories of young Vietnamese in the Czech Republic. Working Papers in Language Management, 5.
 • Sherman, T. – Homoláč, J. (2020): „Vy, mladí Vietnamci (‚nenakažení‘), nás počeštěné banány prostě pochopit nemůžete“: Mladí vietnamci a superdiverzifikace českého novomediálního prostoru. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 56(2), s. 229–257. 10.13060/csr.2020.008
 • Sherman, T. – Homoláč, J. (2020): “My mom works in a restaurant here at the market, so she doesn’t need Czech”: managing the (non-)acquisition of the majority language in an ethnolinguistic minority community. Language Policy, (18), s.1-26. https://doi.org/10.1007/s10993-019-09520-5.
 • Homoláč, J. – Mrázková, K. (2018): Dosavadní výzkum oprav a zvláště sebeoprav jako inspirace pro výzkum syntaxe mluvené češtiny. Slovo a slovesnost, 79 (2), s.  41–156.
 • Homoláč, J. – Mrázková, K. (2017): Znovuuvedení kritické analýzy diskurzu do českého prostředí. Slovo a slovesnost, 78 (3), s. 237–253.
 • Sherman, T. – Homoláč, J. (2017): “The older I got, it wasn’t a problem for me anymore”: Language brokering as a managed activity and a narrated experience among young Vietnamese immigrants in the Czech Republic. Multilingua, 36 (1), s. 1–29.
 • Homoláč, J. – Mrázková, K. – Veroňková, J. (2016): Protetické v- mezi statistikou a rétorikou: K článku Vliv jazykových faktorů na užívání protetického v- v pražské mluvě. Slovo a slovesnost, 77 (2), s. 143–154.

 

Encyklopedická hesla

 

Granty

 • 2021–2023 Frázová banka akademické češtiny a její využití ve výzkumu a výuce akademického psaní (TA ČR. Identifikační kód TL05000309, hlavní řešitel: doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc., spoluřešitelé: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D., Mgr. Michal Křen, Ph.D.)
  2018-2020 Míšení žánrů, stylů a diskurzů v současné české veřejné komunikaci (Grantová agentura ČR, registrační číslo: 18-08651S; řešitel: doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc., spoluřešitelé: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 2015-2017 Syntax mluvené češtiny (Grantová agentura ČR, registrační číslo: 15-01116S; řešitelka: prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc., oddělení stylistiky a lingvistiky textu ÚJČ AV ČR)
 • 2014–2016 Vietnamští a čeští mluvčí v prostředí formálního a neformálního vzdělávání: Interakce a její reflexe vietnamskými mluvčími (Grantová agentura ČR, registrační číslo: 14-02509S, řešitel: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D., spoluřešitel doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc.)
 • 2012-2014 Stylistika mluvené a psané češtiny (Grantová agentura ČR, registrační číslo: P406/12/1829; řešitelka: PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. /2012/, prof. Jana Hoffmannová, DrSc. /2013–2014/)

 

Členství v institucionálních orgánech

 • 2017–dosud předseda Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR
 • 2013–dosud člen oborové rady doktorského studijního programu Filologie, studijního oboru český jazyk na FF UK
 • 2013–dosud člen a od roku 2017 místopředseda správní rady Institutu pro studium literatury
 • 2013–2017 člen hodnoticího panelu GA ČR Lingvistika a literární vědy

 

Účast na mezinárodních konferencích (za posledních pět let)

 • 12th International and Interdisciplinary Conference on Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP), Jyväskylä, Finsko, 15.–17. 9. 2022 (spolu s T. Sherman autor referátu: The mutual relationship of language testing and professional trajectories: Does policy promote integration?).
 • 3rd International Conference on Sociolinguistics: Diversities, New Media and Language Management. FF UK, ÚJČ, Praha, 24.–26. 8. 2022 (spolu s K. Mrázkovou autor referátu: The use of social network posts in constructing media dialogical networks. Greta Thunberg’s speech at the Climate Action Summit in New York 2019.
 • Sociolinguistics Symposium 24 – Inside and Beyond Binaries. Univerzita v Ghentu, Belgie, 13.–16. 7. 2022 (spolu s T. Sherman autor referátu: Language exams as a policy instrument: Managing the language acquisition of non-EU nationals in the Czech Republic?).
 • 6th International Language Management Symposium, Ritsumeikan University, Kjóto, Japonsko, 9.–10. 9. 2019 (spolu s K. Mrázkovou autor referátu: „I just feel like if someone wants to live in the Czech Republic, they have to learn Czech“: Social media users’ proposed management of multilingualism-related problems).

 

Přednášky na vědeckém fóru (vědecké společnosti, univerzitní pracoviště apod.)

 • Interakce a její reflexe v kurzu češtiny pro (mladé) Vietnamce (s T. Sherman). Odborný seminář Jazyky v kontaktu a otázky cizojazyčné komunikace, Jazykovědné sdružení ČR, Praha, 4. 12. 2014.
 • K Ďurovičovu pojetí vztahu češtiny a slovenštiny. Přednáška v Japonské společnosti pro zkoumání západoslovanských jazyků. Univerzita Waseda, Tokio, 14. 6. 2008.
 • Obraz Romů v českých médiích. Přednáška v Japonské společnosti pro zkoumání západoslovanských jazyků. Univerzita Waseda, Tokio, 13. 12. 2003.

 

Popularizační přednášky

 • Frázová banka akademické češtiny. Kruh přátel českého jazyka, Praha 3. 5. 2023.
 • „S dovolením si na svém soukromém Twitteru budu dál psát, co chci“: Diskurzní analýza twitterových účtů českých novinářů. Kruh přátel českého jazyka, 5. 12. 2018 (s K. Mrázkovou).
 • Jazyk a trajektorie mladých Vietnamců v České republice. Ústav jazyků a komunikace neslyšících, FF UK. Praha 7. 4. 2017 (s T. Sherman).
 • Administrativní styl a jeho vývoj. Seminář pro překladatele v Evropském parlamentu. Lucemburk, 20. 6. 2016.