Mgr. et Mgr. Tereza Hejdová

Kontakty

hejdova@ujc.cas.cz

tel: +420 225 391 459

 

Odborné zaměření
staročeská a středněčeská textologie, středněčeská lexikologie a lexikografie

 

Vzdělání

od 2020 doktorské studium, obor Český jazyk (Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova), téma disertační práce: Česká úřední korespondence předbělohorského období

2016–2019 navazující magisterské studium, obor Historie – české dějiny v evropském kontextu (Ústav českých dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova), téma diplomové práce: Církevní předpisy v praxi na příkladu vybraných ženských klášterů českých zemí na přelomu středověku a raného novověku  

2010–2016 bakalářské studium, obor Historie (Ústav českých dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova), téma bakalářské práce: Klášter klarisek v Panenském Týnci
2006–2014 magisterské studium, obor Český jazyk a literatura (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova), téma diplomové práce: Obraz Jana Husa v české raněnovověké literatuře

 

Dosažená praxe v ÚJČ
od 2014 odborný pracovník


Publikační činnost

On-line databáze:

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012–. Dostupné z: http://madla.ujc.cas.cz/; členka autorského kolektivu.

Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/; členka autorského kolektivu.

 

Monografie:

Nejedlý, Petr a kol.: Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině, Praha: Academia, 2019. ISBN 80-200-3087-0; členka autorského kolektivu.

 

Články:

s B. Nedvědovou: Zpěvník Antonína Francla z pohledu grafického a pravopisného. In: Krušinský, Rostislav (ed.): Bibliotheca Antiqua 2022, Sborník z 30. konference 8.–9. listopadu 2022 Olomouc, Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR, 2022, s. 56–62. ISBN 978-80-7053-337-6.

s B. Nedvědovou: Ediční příprava zpěvníku Václava Hanky staršího. In: Krušinský, Rostislav (ed.): Bibliotheca Antiqua 2022, Sborník z 30. konference 8.–9. listopadu 2022 Olomouc, Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR, 2022, s. 63–68. ISBN 978-80-7053-337-6.

s M. Vajdlovou: Deverbativnost versus deadjektivnost: k možnostem interpretace substantiv s dějovým příznakem (se zaměřením na období staročeské a středněčeské). Slovo a slovesnost 81, 2020, s. 269–282. ISSN: 0037-7031.

Korespondence abatyše Doroty z Krumlova. In: M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá (eds.): VARIA XXIV. Zborník príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019, s. 123–131. ISBN 978-80-7308-757-9. Dostupné z: https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/24/Varia24.pdf.

K pravopisu díla Pavla Žídka Jiří(ho) Spravovna. In: É. Császári, M. Imrichová (eds.): Király Péter 100: Tanulmánykötet Király Péter tiszteletére II. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2019, s. 20–27. ISBN 978-963-489-066-9.

Majetky kláštera klarisek v Panenském Týnci od jeho založení do počátku 17. století. In: J. Havrlant, J. Mareš, P. Rudolfová, M. Vostřel (eds.): Poohří, Města a společnost 6, Louny: Historie a současnost Poohří, 2019, s. 19–31. ISBN 978-80-905007-5-4.

Dopisy Voršily Tachovské, abatyše týnecké. In: Porta Bohemica, Sborník historických prací 8, Litoměřice: Státní oblastní archiv v Litoměřicích 2017, s. 83–92. ISBN 978-80-904381-7-0.
Sufix -éř, -íř, -ýř a tvorba deverbativních substantiv. In: O. Fedoszov, A. Janiec-Nyitrai, Z. Muchová (eds.): Od počátků k současnosti (1955–2015). 60 let bohemistiky na ELTE, Budapest: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék 2016, s. 81–85. ISBN 978-963-409-088-5.

Co vše prozradí dopisy? Korespondence abatyší v Panenském Týnci z let 1567–1600. In: Porta Bohemica, Sborník historických prací 7, Litoměřice: Státní oblastní archiv v Litoměřicích 2015, s. 199-207. ISBN 978-80-904381-4–9.

 

Edice:

s N. Ch. Ochovou a F. Slabým: Od světa vábený, od Boha jatý Aloizius. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2023. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/edice/DivAlois/.

s N. Ch. Ochovou: Filip II., španělský král – Austria, Juan de : Věčný a stálý edikt. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2023. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/edice/EdikNiz/.

Ctibor Tovačovský z Cimburka: Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2020. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/6a379253-79f8-4367-b2cb-47e85b7b6582/plny-text/s-aparatem/folio/%5BIr%5D.

Žofie Albínka z Helfenburku: Nařízení. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/6a62c459-fb95-4482-89b0-b29f2f9ec53e/plny-text/s-aparatem/folio/I'1r.

Žofie Albínka z Helfenburku: Dopisy. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/b9d9f494-4530-4468-9f5f-4f03dc6fbc69/plny-text/s-aparatem/folio/I'1r.

Pavel Žídek: Spravovna. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2018. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/b9ac9940-0aa3-4081-8c1a-87c9b9912017/plny-text/s-aparatem/folio/%5B1%5D.

Judit Eibenštolerová z Eibenštolu: Dopisy. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2018. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/c0ee8666-7ea0-4405-9c28-2471abe08520/plny-text/s-aparatem/folio/I'1r.

Dorota z Krumlova: Listy u svatého Jiří na Pražském hradě. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2018. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/33ba0d8a-efa1-4bdc-bcac-af4a08521b9f/plny-text/s-aparatem/folio/I'1r

Voršila Tachovská: Dopisy. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2016. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/7243e784-1e05-4baf-a8cb-86ed76317782/plny-text/s-aparatem/folio/I'1r.

Kateřina z Kladna: Dopisy. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2015. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/d0fa9a82-e2e6-43c3-9895-cc03c3cd3a79/plny-text/s-aparatem/folio/I'1r.

Anna z Litoměřic: Dopisy. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2014. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/b59c474e-489b-408f-94cd-e24705f9829f/plny-text/s-aparatem/folio/I'1r.

Dorota z Krumlova: Dopisy. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2014. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/5fe618ba-19a8-4429-9840-4a7ac14d949a/plny-text/s-aparatem/folio/I'1r.

s D. Timofejevem: Dvoje novinyPraha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2014. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/837ba559-0e97-47db-801f-7a24e4a44411/plny-text/s-aparatem/folio/A1r.

s D. Timofejevem: Mikuláš Šúd ze Semanína, Novina a příhoda. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2014. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/0ecfe7c9-e2fb-49c9-a09c-d2f99e56c1f3/plny-text/s-aparatem/folio/A1r.

 

editorská činnost:

s A. M. Černou, Š. Šimkem, M. Vajdlovou: Inspirace slovy. Dolní Břežany: Scriptorium, 2023. ISBN 978-80-7649-051-2.  

 

Projekty, granty

2021–2023: Výstavba českých folklorních písňových textů z přelomu 18. a 19. století, GA ČR č. 21-04973S; řešitel:  PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D.; členka týmu.

2020–2022: Česká koruna v představách českých stavů na prahu raného novověku, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, GA ČR č. 20-08698S, řešitelka: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.; členka týmu.

2015–2017: Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině; GA ČR č. 15-00987S, řešitel: PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D.; členka týmu.

2014: Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází); GA ČR č. P406/10/1140, řešitelka: PhDr. Alena M. Černá, Ph.D.; členka týmu.

 

Výuka

od 2023: seminář Dějiny češtiny (LS), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českého jazyka a teorie komunikace

od 2021: seminář Četba starších českých textů (ZS), Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra církevních dějin a literární historie
 

Organizační činnost

2023: Mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace, Kozojedy 18.–20. 10. 2023. 
2018: s I. Fukovou, M. Homolkovou, B. Nedvědovou, P. Nejedlým, Š. Šimkem, M. Vajdlovou, K. Volekovou konference Česká diachronní lexikografie 1968–2018. 50 let Staročeského slovníku. Praha, 13. 9. 2018.

2017: s B. Poledňákovou: Diachronní setkání Týnec, Týnec nad Sázavou 8.–10. 11. 2017.

 

Popularizace

lektorka středoškolské stáže Slovní zásoba humanistické a barokní češtiny v rámci projektu AV ČR Otevřená věda 2023