Mgr. Jana Georgievová

Kontakty

 • e-mail: j.georgievova@ujc.cas.cz
 • tel.: +420 225 391 437


Odborné zaměření

 • lexikologie a lexikografie, přejímání, translatologie

  

Vzdělání

 • 2013–2018: magisterské studium (Mgr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
  • obor: Tlumočnictví: čeština–francouzština, Překladatelství: čeština–francouzština
  • diplomová práce: Překlad v oblasti gastronomie: francouzské varianty jídelních lístků v pražských restauracích
 • 2013–2017: magisterské studium (Mgr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
  • obor: Jihovýchodoevropská studia
  • diplomová práce: Galicismy v bulharštině v první polovině 20. století
 • 2010–2013: bakalářské studium (Bc.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
  • obor: Jihovýchodoevropská studia – Francouzština pro mezikulturní komunikaci
  • bakalářská práce: Přejímky z francouzštiny v současné bulharštině

 

Dosažená praxe

 • od 2020 oddělení současné lexikologie a lexikografie, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  • členka autorského kolektivu Akademického slovníku současné češtiny

 

Zahraniční stáže

 • 2018/2019 program ERASMUS+, 2 semestry, Univerzita sv. Klimenta Ochridského, Sofie, Bulharsko
 • 2013, 2015 překladatelský kurz Langues et traductions: Francophonie et itinéraires slaves, INALCO, Paříž
 • 2014 program CEEPUS, 2 měsíce, Univerzita sv. Klimenta Ochridského, Sofie, Bulharsko
 • 2012 program ERASMUS, 1 semestr, Univerzita sv. Klimenta Ochridského, Sofie, Bulharsko

 

Publikace

 

Monografie, kolektivní publikace

 • Kolektiv autorů. Akademický slovník současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR.
  • autorka propriálních hesel s náslovím a- až ch- (2020–2024)
  • členka autorského kolektivu: hesla s náslovím f- (2023), h- (2024)

Články

 • GEORGIEVOVÁ, Jana. Галицизмите в български език между двете световни войни. In: Образът на България и на българите в европейски контекст, 2015, s. 31–34.
 • GEORGIEVOVÁ, Jana. Francouzské lexikální přejímky v současné bulharštině. In: Homo Bohemicus 3–4/2013, ISSN 1312–9252.

 

Editorská a redakční činnost

 • Nová čeština doma a ve světě – od 2018 výkonná redaktorka, 2015–2018 korektorka

 

Projekty, granty

 •  2015–2020 Projekt NAKI Abeceda českých reálií: člen řešitelského týmu

 

Popularizace