PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.

Kontakty:dvorakova-zaneta2

e-mail: z.dvorakova at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 466

ORCID 0000-0002-3947-2019

 

Odborné zaměření:

onomastika

 

Vzdělání:

2016 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • rigorózní zkouška (PhDr.)
 • obor: český jazyk

2008–2015 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2001–2007 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


Dosažená praxe:

 • 2017–dosud oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • 2017–dosud výkonná redaktorka časopisu Acta onomastica
 • 2009–2010 výkonná redaktorka časopisu Acta onomastica
 • 2004–2010 oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 

Zahraniční stáže:

 • letní semestr 2006 Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Udine, Itálie (program Erasmus)

 

Publikační činnost:

Monografie a kolektivní publikace:

 • Dvořáková, Ž. (2017): Literární onomastika. Antroponyma. Praha: FF UK
 • Matúšová, J. – Giger, M. – Giger, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P. – Zirhutová, M. (2009): Slovník pomístních jmen v Čechách V (Bra–Buc). Praha: Academia.
 • Matúšová, J. – Giger, M. – Hamplová, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P. (2008): Slovník pomístních jmen v Čechách IV (Bíg–Bož). Praha: Academia.
 • Matúšová, J. – Giger, M. – Hamplová, M. – Mackovičová, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P. (2007): Slovník pomístních jmen v Čechách III (Bav–Bíd). Praha: Academia.

Články v periodikách a sbornících:

 

Recenze:

 • Dvořáková, Ž. (2020): Luděk Bárta: Dnes má svátek... Acta onomastica, roč. 61, č. 1, s. 210–215. [ref. L. Bárta, Dnes má svátek..., Praha 2017]
 • Dvořáková, Ž. (2020): Stanislava Kloferová – Milena Šipková (eds.): Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Acta onomastica, roč. 61, č. 1, s. 216–218. [ref. S. Kloferová – M. Šipková, Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí, Praha 2018]
 • Dvořáková, Ž. (2018): Martyna Gibka: The functions of characters’ proper names in a novel. A theoretical approach and its application. Acta onomastica, roč. 59, s. 286–293. [ref. M. Gibka, The functions of characters’ proper names in a novel. A theoretical approach and its application, 2017]
 • Dvořáková, Ž. (2018): Kulturní dědictví a paměť míst. Naše řeč, roč. 101, č. 1, s. 51–54. [ref. J. David (ed.), Kulturní dědictví a paměť míst, Ostrava 2016]
 • Dvořáková, Ž. (2018): Labyrintem vlastních jmen a nářečí. Slavia, roč. 87, č. 4, s. 475–478. [ref. R. Šrámek, Labyrintem vlastních jmen a nářečí, Brno 2017]
 • Dvořáková, Ž. (2009): Anna Ferrari: Dizionario dei luoghi leterari immaginari. Acta onomastica, roč. 50, s. 198–201. [ref. A. Ferrari: Dizionario dei luoghi leterari immaginari, Torino 2007]

Bibliografie, medailonky, rozhovory:

Zprávy:

 • Dvořáková, Ž. (2023): Odborná stanoviska v oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR v roce 2022. Acta onomastica, 64, 1, s. 286–291.
 • Dvořáková, Ž. (2022): XIX. celoukrajinská onomastická konference s mezinárodní účastí (8.–9. 4. 2021). Acta onomastica, roč. 63, č. 1, s. 325–329.
 • Dvořáková, Ž. (2022): 15. mezinárodní konference o židovských jménech (5. 10. 2021). Acta onomastica, roč. 63, č. 1, s. 331–332.
 • Dvořáková, Ž. (2022): XXII. mezinárodní a celopolská onomastická konference v Řešově (14.–16. 10. 2021). Acta onomastica, roč. 63, č. 1, s. 333–334.
 • Dvořáková, Ž.(2022): Odborná stanoviska v oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR v roce 2021. Acta onomastica, roč. 63, č. 1, s. 338–342.
 • Dvořáková, Ž. (2021–2022): Propria a apelativa – aktuální otázky 2. Český jazyk a literatura, roč. 72, č. 5, s. 245–247.
 • Dvořáková, Ž. (2021): Antroponyma a antroponymický výzkum na začátku 21. století (20.–22. 4. 2021), Acta onomastica, roč. 62, č. 2, s. 498–500.
 • Dvořáková, Ž. (2021): Soudní znalectví v oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR v roce 2020. Acta onomastica, roč. 62, č. 2, s. 512–516.
 • Dvořáková, Ž. (2021): On-line přednášky. Acta onomastica, roč. 62, č. 1, s. 259–260.
 • Dvořáková, Ž. (2021): XXIX. kolokvium mladých jazykovedcov. Acta onomastica, roč. 62, č. 1, s. 272–273.
 • Dvořáková, Ž. (2020): Soudní znalectví v oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR v roce 2019. Acta onomastica, roč. 61, č. 2, s. 506–510.
 • Dvořáková, Ž. – ŠTĚPÁN, P. – ŠTĚPÁNOVÁ, V. (2020): 5. ročník konference ICONN. Acta onomastica, roč. 61, č. 1, s. 250–252.
 • Dvořáková, Ž. – GIGER, M. (2020): 21. slovenská onomastická konference. Acta onomastica, roč. 61, č. 1, s. 252–254.
 • Dvořáková, Ž. – WOJNAROVÁ, S. (2019): 21. mezinárodní a celopolská konference. Acta onomastica, roč. 60, č. 2, s. 328–329.
 • Dvořáková, Ž. (2019): Soudní znalectví v roce 2018 v oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR. Acta onomastica, roč. 60, č. 2, s. 337–338.
 • Dvořáková, Ž. (2018): Soudní znalectví v roce 2017 v oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR. Acta onomastica, roč. 59, s. 338–339.
 • Dvořáková, Ž. (2017): XX. slovenská onomastická konference. Acta onomastica, roč. 58, s. 235–236.

Elektronické publikace:

 

Projekty a granty:

 • 2022–2024 Your name is your history – Personal names as common cultural heritage of the V4 region (ID 22210004), Univerzita Loránda Eötvöse, Budapešť, Visegrad+ Grant (členka řešitelského týmu)
 • 2010–2012 Korpus nahrávek českých řečových vzorů (reg. č. 26410), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (spoluřešitelka)
 • 2011 Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0259), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakulta přírodně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci, Evropský sociální fond (spolupráce)
 • 2009 Integrace jazykových zdrojů za účelem extrakce informací z přirozených textů (reg. č. 1ET101120503), Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Grantová agentura Akademie věd ČR (spolupráce)
 • 2006–2008 Slovník pomístních jmen v Čechách V. (reg. č. 405/06/1238), Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Grantová agentura ČR (členka týmu)
 • 2003–2005 Český národní korpus a korpusy dalších jazyků (reg. č. 0021620823), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (spolupráce)

 

Členství v organizacích:

 • od 2017 členka Jazykovědného sdružení
 • od 2017 členka The International Council of Onomastic Sciences (ICOS)
 • od 2018 členka Komise pro slovanskou onomastiku při Mezinárodním komitétu slavistů
 • od 2021 členka Pracowny Onomastyki Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Přednášky a referáty:

 

 • Vlastní jména Židů v Čechách a na Moravě. Přednáška. Organizace Ukrývané dítě / Hidden Child, Praha, 28. 4. 2023
 • Vlastní jména Židů v Čechách a na Moravě. Přednáška. Fond Marty Choděrové, Praha, 14. 3. 2023
 • Odraz rusko-ukrajinské války v urbanonymii a v jazykové krajině ostatních zemí. Přednáška. Onomastický seminář oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR, Praha, 31. 1. 2023
 • Jména Romů v Čechách a na Moravě v předválečném období. On-line přednáška. Pracownia Onomastyki Slowiańskej, Uniwersytet Wrocławski, Polsko, 29. 11. 2021
 • Výzkum předválečné romské antroponymie. Přednáška. Jazykovědné sdružení, Ostravská univerzita, Ostrava, 1. 11. 2021
 • Vlastní jména Židů v Čechách a na Moravě. Přednáška. WIZO, Praha, 26. 6. 2019
 • O motivacích českých příjmení. Přednáška. 2. brněnský genealogický sraz, Brno, 11. 5. 2019
 • O příjmeních. Přednáška pro pracovníky matričních agend správního obvodu Pardubického kraje. Zderaz, 8. 3. 2019
 • Motivace českých příjmení. Přednáška. Škola českého jazyka pro pedagogy, Praha, 23. 10. 2018
 • Problémy metodologie literární onomastiky. Přednáška. Teoreticko-metodologický seminář pro doktorandy oboru český jazyk. ÚČJTK FF UK, Praha 26. 3. 2015
 • Úvod do literární onomastiky. Přednáška. III. bohemistické přednáškové odpoledne Vlastní jména v literárním textu, Ostravská univerzita, Ostrava, 20. 3. 2013
 • Jména umělých lidí v literatuře. Referát na konferenci. Fantastická literatura – světy za zrcadlem, Brno, 13. 5. 2011
 • Mapy fikčních světů. Referát na konferenci. Fantastická literatura – příběhy našich světů, Brno, 16. 10. 2009
 • Jména postav v literatuře. Přednáška. Jazykovědné sdružení, Ostravská univerzita, Ostrava, 5. 3. 2008
 • Jména postav v díle (zvláště dramatickém) Josefa Kajetána Tyla. Referát na konferenci. Tyl 200, Kutná Hora, 2. 2. 2008
 • Jména postav v titulech literárních děl (poznámka literárně onomastická). Referát na konferenci. 24. studentský workshop Žďárek, Jilemnice, 28.–30. 11. 2008
 • Básně dětí z terezínského ghetta 1941–1945. Přednáška. Kruh přátel českého jazyka, Praha, 19. 3. 2008
 • Literární onomastika. Přednáška. Kruh přátel českého jazyka, Praha, 7. 11. 2007

 

Popularizační práce:

Publikační činnost:

 • Dvořáková, Ž. (2019): O Švejkovi a švejkování. Vesmír, roč. 98, č. 2, s. 65.
 • Dvořáková, Ž. (2018): Ptačí příjmení. Vesmír, roč. 97, č. 12, s. 3.
 • (spolu s A. Cibulkou, A. Černou, J. Doubravou, M. Harvalíkem, J. Klímovou, B. Nosálovou, M. Pravdovou, K. Smejkalovou, P. Štěpánem a L. Uhlířovou) O češtině 3, Praha 2010.

Rozhlasové a televizní pořady:

 • od 03/2016 scénáře pro pořad O původu příjmení, Český rozhlas Dvojka
 • 2009 3 náměty na scénář televizního pořadu O češtině (z toho 1 spolu s M. Harvalíkem), účinkování v pořadu, Česká televize

Ostatní:

 • rozhovory s novináři, vystoupení v rozhlase a televizi