Mgr. Karolína Cinkrautová, Ph.D.

Kontakty


Odborné zaměření

 • lexikologie a lexikografie, neologie, kognitivní lingvistika, didaktika českého jazyka

  

Vzdělání

 • 2018‒2023: doktorské studium, Pedagogická fakulta UK
  • obor: Didaktika českého jazyka
  • školitel: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
  • disertační práce: ÚSPĚCH v jazykovém obrazu světa žáků českých základních a středních škol
 • 2015‒2018: navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta UK
  • obor: Učitelství pro střední školy (český jazyk ‒ francouzský jazyk)
  • diplomová práce: Nové francouzské přejímky v češtině
 • 2012‒2015: bakalářské studium, Pedagogická fakulta UK
  • obor: Specializace v pedagogice (český jazyk ‒ francouzský jazyk)
  • bakalářská práce: Nové galicismy v češtině

  

Zahraniční stáže

 • ZS 2016‒2017: studium na Filozofické fakultě Univerzity v Nantes (Nantes Université – UFR Lettres et Langages), program Erasmus+

  

Dosažená praxe

 • červenec 2020‒dosud: oddělení současné lexikologie a lexikografie, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  • členka autorského kolektivu Akademického slovníku současné češtiny

  

Publikace

 

Monografie, kolektivní publikace

 • Kolektiv autorů. Akademický slovník současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR.
  • členka autorského kolektivu: hesla s náslovím d-, ď- (2022), e- (2022), f- (2023), g- (2023), h- (2024), ch- (2024), i-, j- (v přípravě)

 

Článek v časopise

 

Recenze, zprávy

 

Členství v odborných organizacích

 • Antropolingva: Společnost pro kognitivně-kulturní lingvistiku, etnolingvistiku a antropolingvistiku při České asociaci kognitivní lingvistiky na FF UK

 

Výuka

 • LS 2022‒2023: Prezentační a komunikační dovednosti, KČJ Pedf UK
 • ZS 2021‒2022: Lexikologie českého jazyka a sémantika, KČJ PedF UK
 • ZS 2020‒2021: Řečové dovednosti učitele, KČJ PedF UK
 • ZS 2019‒2020: Úvod do studia českého jazyka, KČJ PedF UK

 

Přednášky, konference (výběr)

 • 17. 5. 2024 – Pojem ZDRAVÍ  ve světle empirických dat (s A. Christou). W obliczu tragedii − redefinicja wartości? EUROJOS XVI.
 • 17. 4. 2024 – Zdraví jako hodnota ve světle etnoligvistiky (k výzkumu v rámci EUROJOS) (s A. Christou). Interní seminář Ústavu bohemistických studií, FF UK.
 • 21. 11. 2023 – Konceptualizace nemoci v uměleckém textu (Bílá nemoc Karla Čapka). Týden kulturní lingvistiky, FF UK.
 • 15. 11. 2023 – Akademický slovník současné češtiny. Lexikologicko-lexikografická sekce Jazykovědného sdružení ČR.

 

Popularizace

 

Přednášky

 • 3. 11. 2022 – Slovníkářství včera a dnes. Týden Akademie věd ČR, Praha.
 • 4. 5. 2022 – Slova, slovníky, slovníkáři. Přednáška pro studenty Gymnázia Jana Nerudy, Praha.