PhDr. Zina Komárková

Kontakty:
e‑mail: komarkova at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 288

 

Odborné zaměření:
dialektologie, onomastika

 

Vzdělání:

 • 1988 Univerzita Karlova v Praze (PhDr., obor: český jazyk)
 • 1982–1986 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (obor: český jazyk a literatura)

 

Dosažená praxe:

 • 2000–dosud: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dialektologické oddělení, Brno, odborná pracovnice výzkumu a vývoje
 • 2007–2011 též oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Praha
 • 1988–1989 Ústav slavistiky ČSAV, dialektologické odd., Brno
 • 1987 Ústav pro jazyk český ČSAV, oddělení vývoje jazyka, Praha
 • 1986 Ústav pro jazyk český ČSAV, dialektologické oddělení, Praha

 

Publikační činnost:
Monografie a kolektivní publikace:

 • IREINOVÁ M., Z. KOMÁRKOVÁ, J. KONÍČEK, T. KOPECKÁ, T. KRCH, F. KUBEČEK, R. NÉTEK, P. PŘADKOVÁ, S. SPINKOVÁ, B. STUPŇÁNEK, M. ŠIMEČKOVÁ, M. ŠIPKOVÁ, Š. TESAŘ, A. VONDRÁKOVÁ a V. VOŽENÍLEK. Kriticky ohrožené jevy našich nářečí. Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR. 2022. ISBN 978‑80‑88211‑16‑7.
 • Čistému vše čisté. In: KLOFEROVÁ, S. a M. ŠIPKOVÁ, eds. Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 163–167. ISBN 9 788074226571.
 • Co je božího, Bohu. In: KLOFEROVÁ, S. a M. ŠIPKOVÁ, eds. Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 168–171. ISBN 9 788074226571.
 • Slovník nářečí českého jazyka [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. © 2016–. Dostupné z: http://sncj.ujc.cas.cz
 • Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. © 2014–. Dostupné z: http://spjms.ujc.cas.cz
 • Český jazykový atlas – Dodatky. Praha: Academia, 2011. ISBN 978‑80‑200‑1967‑7.
 • Český jazykový atlas 5. Praha: Academia, 2005. ISBN 80‑200‑1339‑3. (42 zpracovaných statí).
 • Český jazykový atlas 4. Praha: Academia, 2002. ISBN 80‑200‑0921‑3. (rejstřík).
 • Český jazykový atlas 2. Praha: Academia, 1997. ISBN 80‑200‑0574‑9. (10 zpracovaných statí).
 • Český jazykový atlas 1. Praha: Academia, 1992. ISBN 80‑200‑0014‑3. (1 zpracovaná stať).

 

Články v periodikách:

 • KOMÁRKOVÁ, Z. a J. POSPÍŠILOVÁ. Příprava edice moravských sběrů lidové slovesnosti Franka Wollmana v kontextu dialektologie a etnografie. In: POSPÍŠIL I., ed. Česká a slovenská slavistická komparatistika a wollmanovská tradice. Brno: Česká asociace slavistů, 2022, s. 53–63. ISBN 978‑80‑88296‑17‑1.
 • KOMÁRKOVÁ, Z. a P. PŘADKOVÁ. Vztah člověka k práci v českých nářečích. In: CHOCHOL, M., ed. Slovanské nárečia v čase a priestore. Bratislava: Veda, 2022, s. 114–123. ISBN 978‑80‑224‑1983‑3.
 • Stylizace nářečí v novele Heleny Šmahelové Planá růže, růžička šípková. Bohemica Olomucensia. 2018, 10, č. 1, s. 116–128. ISSN 1803‑876X.
 • Nářečí v překladu Falletova románu La soupe aux choux (Zelňačka). Naše řeč. 2018, 101, s. 38–48. ISSN 0027‑8203.
 • Nářeční pojmenování velkého kusu chleba. Naše řeč. 2013, 96, s. 141–150. ISSN 0027‑8203.
 • Libuše Olivová‑Nezbedová: Padesát let s onomastikou (s K. Komárkem). Acta onomastica LIV, 2013, s. 333–337. ISSN 1211‑4413.
 • Jména studánek na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica LI/1, 2010, s. 227–246. ISSN 1211‑4413.
 • Ivan Lutterer oslavil osmdesátiny (s K. Komárkem). Acta onomastica L, 2009, s. 228–230. ISSN 1211‑4413.
 • K adjektivům ze jmen rostlin a porostů v anoikonymech na Moravě a ve Slezsku (se S. Kloferovou). Acta onomastica IL, 2008, s. 175‑180. ISSN 1211‑4413.

 

Editorská činnost:

 • J. K. Šlejhar, Co život opomíjí. Dojmy z přírody a společnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. Česká knižnice. ISBN 80‑7106‑466‑1.

 

Projekty, granty:

 • 2016–2018 Odraz života našich předků v mizejících slovech, grant GA ČR č. 16‑04648S, řešitelka PhDr. S. Kloferová, CSc.
 • 2011–2015 Slovník nářečí českého jazyka, grant GA ČR č. 406/11/1786, řešitelka PhDr. S. Kloferová, CSc.
 • 2008–2010 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku II (Teoretické a interpretační aspekty), grant GA ČR č. 405/08/07035, řešitelka PhDr. Milena Šipková, CSc.
 • 2006–2007 Český jazykový atlas – Dodatky, grant GA ČR č. 405/06/0293, řešitelka PhDr. S. Kloferová, CSc.
 • 2001–2003 Završení jazykovězeměpisného výzkumu českých dialektů, grant GA ČR č. 405/01/0110

 

Popularizační činnost:

 • vystoupení v televizním pořadu O češtině: slezská nářečí (23. 1. 2010)