Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › Základní informace  › Oddělení  › Oddělení dialektologické  › Úkoly

Slovník nářečí českého jazyka

Cílem Slovníku nářečí českého jazyka je zpřístupnit významnou součást celonárodního jazykového dědictví, lexikální zásoby všech dialektů českého národního jazyka.
K dispozici jsou odpovídající materiálová východiska – po desetiletí byl budován a stále je doplňován rozsáhlý korpus nářečního lexika, sestávající zejména a) z Archivu lidového jazyka (materiál z 2. poloviny minulého století získaný na základě intenzivních sběrů a excerpcí z nářečních lexikografických prací, rukopisných i tištěných; přibližně 1 milion excerpčních lístků), b) z materiálu shromážděného anketovými sběry v 50. letech minulého stol. (tzv. Korespondenční lexikální anketa), c) z nářečního materiálu shromážděného jednak terénními výzkumy pro Český jazykový atlas (přibližně 25 tisíc dokladů), jednak pozdějšími (a současnými) doplňkovými a ověřovacími výzkumy, d) z ostatní literatury (Jungmannův Slovník česko-německý, Kottův Česko-německý slovník grammaticko-fraseologický, Příruční slovník českého jazyka, nově vznikající nářeční monografie, regionální slovníky, doktorské a disertační práce atd.).
Slovníková hesla jsou vypracovávána s perspektivou výstupu jednak v podobě elektronické, jednak v podobě tištěné. Nářeční lexikální jednotky jsou charakterizovány z hlediska svého teritoriálního rozšíření a svých (dílčích) významů (s příslušnou exemplifikací). Přihlíží se k postižení vývoje nářeční slovní zásoby a její stylové diferenciace (odlišení slov zaniklých nebo zastaralých z hlediska nářečního vývoje, výrazů terminologických, expresivních, vulgárních, profesních, výrazů z dětské řeči aj.). V co největším rozsahu se včleňuje nářeční terminologie řemesel, některých dnes už mnohdy zaniklých, a názvosloví reflektující způsoby života, zvyky a tradice, dnes často oživované. Nářeční lexikum je důsledně konfrontováno s lexikem současného spisovného jazyka, jak je zaznamenává Slovník spisovného jazyka českého a Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost.
Projekt zprostředkuje celistvý pohled na lexikální zásobu našich dialektů, které v souvislosti se současnými společenskými změnami nenávratně mizí. Patří proto k nejpotřebnějším akcím na poli záchrany našeho kulturního dědictví.