Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › Základní informace  › O ústavu  › Struktura ústavu  › dozorci-rada-ujc-usneseni

Usnesení ze zasedání Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 14. listopadu 2014

  1. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR, v. v. i., se seznámila se závěrem plánované kontroly provedené ve dnech 25. 2. 2014 – 4. 4. 2014 v ÚJČ Kontrolním odborem KAV ČR a s nápravnými opatřeními přijatými ředitelem ÚJČ k odstranění zjištěných závad.
  2. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci o čerpání rozpočtu ÚJČ AV ČR, v. v. i., v r. 2014 a výhledech financování v r. 2015.
  3. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR, v. v. i., určila auditorskou firmu AUDICO, s. r. o., pro ověření účetní závěrky ÚJČ za rok 2014.
  4. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci o změně v osobě předsedy DR s účinností od 1. 1. 2015.

 

PhDr. Jiří Beneš, v. r.
předseda Dozorčí rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.