Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Ústav pro jazyk český  › Základní informace  › O ústavu  › Struktura ústavu  › dozorci-rada-ujc-usneseni

Usnesení ze zasedání Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 9. května 2013

  1. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR, v. v. i., projednala a vzala na vědomí výroční zprávu a výrok auditora k hospodaření a účetnictví ÚJČ AV ČR, v. v. i., za r. 2012 bez věcných připomínek a pověřila předsedu, aby o tom informoval Radu ÚJČ AV ČR, v. v. i.
  2. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR, v. v. i., vzala na vědomí informaci o rozpočtu ÚJČ AV ČR, v. v. i., na r. 2013.
  3. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR, v. v. i., schválila zprávu o činnosti Dozorčí rady ÚJČ AV ČR, v. v. i., za r. 2012.
  4. Dozorčí rada ÚJČ AV ČR, v. v. i., se v tajném hlasování vyjádřila k manažerským schopnostem ředitele ve vztahu k pracovišti a pověřila předsedu, aby výsledky hlasování předal místopředsedovi AV ČR za III. VO.
 
 
PhDr. Jiří Beneš, v. r.
předseda Dozorčí rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.